Historiker
Innehåll
1887 Blad ur Nykarleby historia av Carl von Bonsdorff. Ett prästval och Trivialskolan på 1650-talet.
1894 Några blad ur Carleborgs grefskaps historia 1652—59 av E. W. Bergman.
1908 Blad ur Nykarleby stads historia, publicerad i ÖP 1908 av P. W. Lybeck.
1914 Skriven till Sång- och musikfesten 1914 av K. J. Hagfors.
1920 Nykarleby stad 1620—1920, skriven till stadens 300-års jubileum 1920 av V. K. E. Wichmann.
1950 Skriven till Gymnastikfesten 1950 av Johannes Åbonde.
1958 Nykarleby Min barndoms och min ungdoms stad av Einar Hedström.
1962 Industri och hantverk i Nkbynejden på 1800-talet av Erik Åström.
1970 Skriven till stadens 350-års jubileum 1970 av Erik Birck. Börja med denna för att få en bra översikt över stadens historia.
1980 II Nykarleby stads historia del II (1810—1875) av Erik Birck, innehållsförteckning med länkar till hittills införda kapitel.
1988 III Nykarleby stads historia del III (1876—1975) av Erik Birck, innehållsförteckning med länkar till hittills införda kapitel.
201? I Få se om Nykarleby stads historia del I hinner bli klar till 400-årsjubileumet.
Föreningar Föreningshistoriker.


1914 och 1970 innehåller en hel del bilder och nedladdningstiden blir därefter.

I kapitlet Beskrivningar finns kortare historiker.”Nykarleby stads vapen under 1800-talet, enligt George Granfelt, Finlands städers vapen, och samtida sigill.” Birck (1980).