Husen vid torgets norra och östra sida

Norra eller vänstra sidan: rådman Samuel Lithovius' byggning och gårdsplan.
Östra eller högra sidan: rådman Lars Neumans gård, rådhuset och handelsman Kilian Malms gård. OBS! Modellen visar husen som fanns drygt 200 år efter att kartan och beskrivningen gjordes.

Modellerna som visar byggnaderna kring torget före branden finns på vinden vid Kuddnäs och är gjorda "ur minnet" av kantor Anders Gästrin. Mot nordost.

    6. Thorsdag. Är min namnsdag. Dyhr och Backman gratulera och doppa kringlor i Caffe på morgonqvisten.
    F. m:s visite hos Lithéns, — att köpa Cardus, tror jag. —
    E. m. åter hos Turdins. Vi sitta vid fönstret och se åt torget. Vi se E. L:t gå förbi, — Emelie, Thilda Lindqvist och F. Kynzell. De äro ut att gå. De se ej opp, se ej oss. — Vi studera det Österländska blomspråket. Det är rätt intressant. Hejko Backman och jag promenera. — Vi höra Hammarin fantisera på flygeln. Det är damer ute. Men vi vända om och soupera hos Turdins. —

Zacharias Topelius dagbok för den 6 september 1838. Vid tiden ägdes de två gårdarna till vänster av Adolf Hammarin, följande av Isak Lindqvist och den längst till höger av apotekare Benzelstjerna.

Fler bilder.