Husen vid torgets östra och södra sida

Östra eller vänstra sidan: rådhuset och handelsman Kilian Malms gård.
Södra eller högra sidan: handelsmannen och rådmannen Anders Munstrins byggning, port och mältbadstuga. OBS! Modellen visar husen som fanns drygt 200 år efter att kartan och beskrivningen gjordes.

Modellerna som visar byggnaderna kring torget före branden finns på vinden vid Kuddnäs och är gjorda "ur minnet" av kantor Anders Gästrin. Mot sydost.

Fler bilder.