Historia
Innehåll
Artiklar ÖP Artiklar och notiser ur Österbottniska Posten.
Artiklar Artiklar och notiser ur diverse tidningar.
Historiker Blad ur Nykarleby historia från 1887, stadshistoriker från 1908, 1914, 1920, 1950 och 1970 samt innehållsförteckningarna till Nykarleby stads historia del II (1980) och III (1988). Industri och hantverk i Nkbynejden på 1800-talet.
Krönika Viktigare händelser i stadens historia presenterade kronologiskt.
Krig Krig och ofärdstider.
Sjöfart Sjöfartshistoria.
Tragedier Övriga olycksdigra ”händelser” i stadens historia; branden, Nykarleby Aktiebank, Nykarleby Jernväg, fånglägret och dammhaveriet.
Tjära Tjäran har genom tiderna varit en viktig handelsprodukt.
Nejonögon Nejonögonfångsten var tidigare betydande.
A—Ö Några axplock ur stadens historia från A—Ö.


”Stadens vapen utgöres av en i blå sköld upprest gyllene tjärtunna med eldslågor i guld med röda tungor, utgående från lock och båda sidor.”
Birck (1988).