Sjöfart
Förklaringar
Romerska siffror avser innehållsförteckningar till huvudkapitel i del II och III i Nykarleby stads historia av Erik Birck.

Innehåll
Fartyg Sammanställning över fartyg byggda i Nykarleby och ägda av Nykarlebyredare.
II:IXIX. Handel och sjöfart 1810—1858.
II:XIXI. Sjöfarten efter kriget.
III:II. Utrikeshandeln 1856—1884
III:IVIV. Den nya hamnen vid ”Andra sjön”. Stadens egen sjöfart upphör. Hamnen avvecklas.
KöpmanEn nykarlebyköpmans affärsförbindelser med utlandet 1845—55 av Erik Birck.
LoggböckerUr gamla loggböcker av Torkel Hellström.
LaxöSista skutbygget på Åminne av Jan Kronholm.
FörteckningFörteckning över i Nykarleby byggda fartyg i Ett bidrag till Nykarleby stads personhistoria av Woldemar Backman.
Löfberg Bilder ur Nykarlebys sjöfartshistoria – med kapten Löfberg till Rangoon av Lars Pensar.
MätbrevMätbrev för Nykarlebyfartyg.
Snauskeppet Snauskeppet ST Johannes, ett exempel på gott samarbete mellan nykarleby- och jakobstadsredare på 1700-talet av Hjalmar Björkman.
Haven Mycket hände på haven och i hamnarna av Lars Pensar.


Stadens vapen inom en frälsarkrans, detalj ur fartygsförteckning.


Läs mer:
Handelsflottan och dess betydelse för sysselsättningen i de svensk-österbottniska städerna åren 1815–1858 i Österbotten (1970) av Heimer Björkqvist.
(Rev. 2017-01-09 .)