En av fördelarna med att driva en webbplats jämfört med att ge ut en bok är revideringsmöjligheten. Till en början hade jag skrivit rubriken "I början på 1950-talet är staden fortfarande en idyll." Dateringen baserade jag på att Svensk uppslagsbok, ur vilken bilden är hämtad, gavs ut 1952. Detta höll ända tills jag i januari 2004 publicerade minnesskriften över John Nylund. Eftersom bilden också fanns i den och boken gavs ut 1943, reviderade jag rubriken till: "I början på 1940-talet ..." Följande dag tittade jag lite närmare på bilden och konstaterade att mejeriet som började byggas 1937 saknas. Satte då in en helt annan rubrik: Torget och omkringliggande kvarter mot sydväst. För tillfället kunde rubriken ha varit: "I mitten på 1930-talet är staden fortfarande en idyll." Få se hur länge den uppgiften står sig.

Uppgiften stod sig till december 2005 när bilden aktualiserades igen eftersom den illustrerade Hälsning från hemstaden julen 1953. Då såg jag att grundningsarbeten för Hanséns café pågår i nedre högra hörnet och då är det fastslaget att bilden är från sommaren 1937 och den slutliga rubriken är:


1937 är staden fortfarande en idyll


Torget och omkringliggande kvarter mot sydväst 1937.


Läs mer:
Nykarleby i Svensk uppslagsbok.
Förstoring av bilden (650 kB).
John Nylund En minnesskrift över John Nylunds liv och verksamhet av Oscar Nikula.