Byggnadsverksamheten

     Är för närvarande mycket livlig på vår ort. Samskolans nybyggnad har snabbt rest sig i höjden. Den ståtliga tillbyggnaden är nu upptimrad, och inredning och takläggning pågår som bäst. Trots att ett dussin arbetare äro i livlig verksamhet, torde den nya delen av skolan inte hinna bli färdig till terminens början. Samtidigt med byggnadsarbetet är ett tiotal arbetare nu sysselsatta med att gräva [vatten]rörledning längs Borgaregatan från skolan till älvstranden.

Samskolan något eller några år efter att den färdigställdes.
[Samskolan något eller några år efter att den färdigställdes. Förstoring. Lite mer om utbyggnaden.
(Inf. 2008-04-19.)]


     Stadens köttkontrollstation vid Norrtull är också snart färdig. Man håller som bäst på med inrednings och slutarbeten. Stationen kommer sannolikt att kunna öppnas den 1 instundande oktober. Den blir synnerligen fin och ändamålsenlig på alla vis; en bland de främsta i denna landsända. Fordringarna på dylika byggnader ha åtskilligt skärps på senaste tid, och stationen ifråga torde också komma att hålla måttet. Källarvåningen är helt insprängd i berget. I denna kommer också kött att kunna uppbevaras. Obligatorisk köttkontroll införes från den 1 oktober.

[Den 1 november inleddes verksamheten.]

     Målaren Otto Hansén har vid Gustaf Adolfsgatan, snett emot bönehuset, uppfört en gård i två våningar. Nedre våningen är murad av rödtegel. I den övre våningen, som är av trä, inreds tvenne bostadslokaler. Slutarbetena pågå som bäst.

     Nykarleby centralandelsmejeri uppför en tegelbyggnad vid Sockenstugan. Arbetet skrider raskt framåt och skall vara färdigt i medlet av november. Också denna byggnad uppföres av rödtegel. Entreprenör är byggmästare Johnson från Åminne.


Österbottniska Posten nr 32/1937.
Lars Pensar tillhandahöll text och bild.


Läs mer:
Byggmästare Johnson byggde även båtar: Sista skutbygget på Åminne av Jan Kronholm.
Fler artiklar och notiser ur ÖP.
(Inf. 2004-09-14, rev. 2022-06-19.)