N:o 914.

Förordning
angående Nykarleby stads vapen.

Given i Helsingfors den 19 november 1943.
—————

På föredragning av ministern för inrikesärendena stadgas, att Nykarleby stads va pen utgöres av en i blå sköld upprest gyllene tjärtunna med eldslågor i guld med
röda tungor, utgående från lock och båda sidor.


Helsingfors den 19 november 1943.

Republikens President
RISTO RYTI.


                                                       Minister för inrikesärendena Leo Ehrnroth.   Ansluter sig till förordningen angående Nykarleby stads
vapen, given den 19 november 1943; intygas Helsingfors,
å ministeriets för inrikesärendena den 22 november 1943.

        T.f. yngre reingssekreterare Esko Katajarinne.


Gunilla Kvist tillhandahöll.


Läs mer:
Förstoring.
Ett pressmeddelande givet av stadsstyrelsen i mars 1942.
Notis om fastställandet i Österbottniska Posten.
Vapen i Uppslagsverket Finland.
God Helg.
Vapenlek.
Vapen byggt i Minecraft.
Kronqvists vapen.
(Inf. 2004-02-18, rev. 2018-09-12 .)