Vapen


vapen
, efter vissa heraldiska regler sammanställt märke, som förs av därtill berättigad person, släkt, samfund, samhälle eller nation. Redan under medeltiden påträffades v. i Finland. Finlands historiska v., ett gyllene lejon, omgivet av nio heraldiska silverrosor i rött fält, som trampar på en sabel och vars högra ram ersatts med en harneskklädd arm svingande ett svärd, framträder första gången i samband med att Johan III 1581 antog titeln storfurste av Finland. Lejonet är troligen taget från Sveriges stora riksvapen, sabeln och svärdet från det sedan 1562 kända karelska landskapsvapnet. Färgernas ursprung är okänt. Vad gäller rosorna är man numera av den uppfattningen att de endast har en dekorativ funktion och inte, som man tidigare förmodade, symboliserar de nio landskapen. Vapnet antogs 1809 av Alexander I som v. för Finland, men användes därefter i något modifierad form, innan en normalisering företogs av f.d. statsarkivarien K.A. Bomansson 1887. Den storfurstliga kronan avlägsnades ur Finlands vapensköld 1920. En lag om Finlands v. stiftades 1978.

Landskapsvapnen har uppenbarligen till största delen kommit till under förra hälften av 1500-t. I handskrifter från slutet av detta sekel finns de flesta av det svenska rikets landskapsvapen beskrivna och avbildade. Officiella länsvapen fastställdes av statsrådet 1962. De har uppgjorts på basen av landskapsvapnen; länsvapnen för Nylands, Kuopio och N. Karelens län samt för Åland sammanfaller med de traditionella landskapsvapnen, medan de övriga utgör olika kombinationer av dem. Enligt lagen om kommunvapen av 1949 har kommun rätt att använda av fullmäktige godkänt v. Fullmäktiges beslut skall underställas inrikesministeriet för stadfästelse. Före 1949 var det endast städerna som hade v.; numera har alla kommuner sådana, sedan det sista kommunvapnet antogs 1969.

Släktvapen har brukats av adeln och i någon mån även av borgerliga släkter. Se även heraldik och Riksarkivet samt illustrationerna på insidan av bakpärmen i detta band. (G. Granfelt, Finlands ridderskaps och adels vapenbok, 1889, Finlands ständers vapenbok, 1892; R. Ray, Suomen kansallisvaakuna, 1932; A.W. Rancken—K. Pirinen, Suomen vaakunat ja kaupunginsinetit, 1949; H. Wahlroos, Kommunvapen i Nyland, 1969; M. Klinge, Suomen sinivalkoiset värit, 1981; Suomen kunnallisvaakunat—Finlands kommunvapen, 1983)


Uppslagsverket Finland (1985)
Illustration: Österbottens vapen med sex hermeliner från bakpärmen i boken.


*     *     *Nykarleby stad

Nykarleby
landskommun
Munsala Jeppo
Vapen i stadshuset. De tre nedre avskaffades i samband med kommunsammanslagningen 1975.
(Inf. 2018.03-06.)


Läs mer:
Stadens vapen fastställt 1943.
Vykort med stadens vapen.
Vykort med riksvapnet.
Kronqvists vapen.

Svenska Heraldiska Föreningens vapendatabas.
Heraldik på wikipedia.
(Rev. 2022-01-05 .)