Album
Innehåll
1890, 1900 o.s.v. Nykarlebyvykort.
Topelius Porträttkort av Zacharias Topelius.
1808–09 Vykort med motiv från 1808–09 års krig och von Döbeln.
Övrigt Vykort som inte hör till någon av de övriga kategorierna, men ändå passar på webbplatsen.
QSL QSL-kort. Här är jag inte lika lokalpatriotisk som i vanliga fall utan publicerar även kort från Munsala och Jeppo.Förklaringar

Som du ser till vänster är korten i första hand sorterade kronologiskt. Årtalsintervallen avser ungefärliga tryckår. T.ex. 1905 betyder att serien är tryckt någon gång mellan 1905 och 1909. Motivet kan vara betydligt äldre, eftersom vissa original har återanvänts i ett flertal serier under en längre tid.

Vykort gavs som regel ut i serier. När du klickar på ett årtal visas innehållet i de serier som ingår under respektive årtalsintervall. Om du klickar på rubriken, t.ex. Serie 3, förhandsvisas de kort som ingår i serien på ett Albumblad.

När pekaren förs över korten visas baksidan (med viss fördröjning beroende på vilken typ av uppkoppling du har) samt en kort beskrivning. ___ i underkanten betyder att kortet inte ingår i samlingen utan att en besökare har bidragit med en bild.

Om du klickar på kortet byts innehållet i huvudfönstret och kortets Framsida visas i full skala, samt en text som är specifik för kortet. Samtidigt visas en individuell meny via vilken man kan få mer uppgifter. Du kan titta på kortets Baksida, se var motivet finns genom att klicka på Karta, få generell Fakta om motivet, samt i vissa fall läsa Poesi, eller se ett utdrag ur litteraturen om du klickar på Prosa. Detalj ger en delförstoring av kortet och 2002 (eller något annat årtal) visar vyn idag. När samma nytagna fotografi återkommer i olika serier har jag inte gjort individuella sidor för respektive serie, utan nöjt mig med att länka till en och samma sida. I sådana fall står det 2002R i menyn när jag länkar för andra (och tredje och fjärde ...) gången. Förnamn länkar till hågkomster och kommentarer som besökare har bidragit med. Bidrag mottages med tacksamhet.

”Ur postal synpunkt är vykortets bildsida dess baksida och adressidan med plats för frankering dess framsida. För gemene man är det mera klargörande att tala om bildsida respektive adressida.” skriver Magdalena Gram i ”Kort med vyer”. Men, för att inte krångla till det för alla icke-filatelister och icke-deltiologer (vykortssamlare) har jag valt att använda benämningen framsida för bildsida och baksida för adressida.Nedanför Albumbladet finns navigeringsikoner i form av tjärtunnor.
Klicka på: så kommer du till:
   Albumbladet i föregående serie.
   Albumbladet i nästa serie.

Du kan också komma direkt till de individuella korten om du är på innehållssidan och klickar på länken i respektive vykortsbeskrivning.

Även nedanför länkarna i de individuella vykortsmenyerna närmast till vänster, finns navigeringsikoner i form av tjärtunnor.
Klicka på: så kommer du till:
Innehållsförteckningen för det aktuella årtalsintervallet.
   Albumbladet i aktuell serie.
   Föregående kort.
   Nästa kort.

Om aktuellt kort är första eller sista kortet i serien.
Klicka på: så kommer du till:
   Albumbladet i föregående serie.
   Albumbladet i nästa serie.


Angivna väderstreck utgår för enkelhetens skull från att stadens gatunät är orienterat i nord-sydlig riktning. Är inkonsekvent när jag anger fotoriktningar. Ibland blir det mot och ibland blir det från. Förstår inte varför, men ibland låter det ena bättre och iband det andra.

Underlaget till kartorna som visar var de olika objekten finns är taget ur Nordisk familjebok (1914).

Birck (1980)= Erik Birck (1980) Nykarleby stads historia del II, 1810–1875.
Birck (1988)= Erik Birck (1988) Nykarleby stads historia del III, 1876–1975.

(Rev. 2017-05-12 )