Fler illustrationer till

Hällgrund, pärlan i vår skärgård

av Bjarne Wikström.
Fotograferat i augusti 2003.Ledfyren på Hällgrund.
Ledfyren på Hällgrund.


I Norra Posten (1883) står att läsa: ”Ny fyr på klipporna norr Hällgrund, en s.k. gasoljefyr avsedd för sjöfart som söker hamn i Nykarleby.”

I bandad intervju med John Wikström, Bjarnes farbror, uppger han att den nuvarande ledfyren byggdes 1903. Den lär då ha varit fotogendriven.” meddelade Lars Pensar.


Läs mer:
Till underrättelse för sjöfarande. 1905
Ledfyren förväxlad med Nykarlebystjärna av Einar Hedström. 1937.
Ledfyren på avstånd.

 

 Det lägre röset för farleden förbi Storgrundet.
Det lägre röset för farleden förbi Storgrundet.


     — Ny fyr vid Wasa läns kust. På Hällgrund, en af de yttersta klipporna norr om Torsö, utanför kusten mellan Nykarleby och Jakobstad, uppföres nu en ny fyr, en s. k. gasoljeklippfyr, närmast afsedd att tjäna till ledning för sjöfarande, hvilka söka hamn i Nykarleby. Lotsdirektören lär i dessa dagar, ombord å lotsångaren Walvoja, ha besökt Hällgrund, för att närmare undersöka platsen och gifva anordningar om fyrens uppförande, som redan denna höst torde komma att tändas. (W. T.)

Folkwännen nr 236, 10.10.1883.


Djävulsåkern på Pentzinsgrundet. I förgrunden resterna av Nils Pentzins hamn.
Djävulsåkern på Pentzinsgrundet. I förgrunden resterna av Nils Pentzins hamn.


Läs mer:
Hällgrund, pärlan i vår skärgård av Bjarne Wikström.
(Rev. 2018-05-10.)