Tema

Mittersta
Rummelbacksbrunnen1950-talet 1


Sture Sund, Henrik ”Heiko” Häggblom och Bjarne Sund vid ”pumpabrunn”. Förstoring.

Foto: Linnéa Sund 1954 eller -55.1950-talet 2


Brunnen i vinterskrud. Förstoring.

Foto: Holger Haglund 1955.1950-talet 3


Elisabet, Jan och Anna-Stina Haglund fyller mjölkhinkar med vatten. Förstoring.

Foto: Holger Haglund 1959.
1970-talet


Det är inget aptitligt vatten fruarna Liisa Häggblom och Linnea Sund får i sina ämbar och de måste nog söka sig till någon annan brunn för att få hushållsvatten. De båda finner inte heller att brunnen är särskilt aptitlig med en gammal rostig pump, utan ventilationsrör och med en del trävirke som minne av den gamla vindan.


Bakterievatten
stängde brunnen

HÄLSOVÅRDSNÄMNDEN i Nykarleby har stängt Rummelbacksbrunnen därför att prov visat att vattnet bl. a. innehåller colibakterier och är otjänligt att dricka. Detta gör att ett tiotal hushåll får söka sitt dricksvatten runt om i stan. [Forts. saknas.]Obs!

Förbjudet att använda

som dricksvatten.

Hälsovådligt.

Hälsovårdsnämnden.

 

Jakobstads Tidning maj 1972.

 

2000-talet


I dag finns pumpen på Elisabet och Bjarne Sunds gårdsplan vid Remalskroken. Carolinaoch Isabella i augusti 2009.

 

Elisabet Sund tillhandahöll och fotograferade den sista bilden.


*     *     *

1950-talet 4


Det skrivs en del om ”pumpen vid Rumbelbacken” . Det är Anna-Lisa, min fru som jobbade åt Gunhild Hansén på hennes matservering, kan vara år 57–58. På den tiden hade de mycket matgäster – samskoleelever, kanske från seminariet också. Vi var goda bekanta med Regina och Börje, så när Regina öppnade affär, blev hon värvad.


Lars Lindfors publicerade på facebookgruppen Nykarleby.
(Inf. 2014-11-28.)


Läs mer:
Norra brunnen.
Södra brunnen.
Allmänna brunnar vattentillgången av Lars Pensar.
Fler Tema.
(Inf. 2012-04-30, rev. 2024-04-28 .)