Brunnarna i Rummelbacken 1975

Vid korsningen Karleborgsgatan-Sollefteågatan, mot nordost.
Närbilder av den bortre brunen.


Strax till höger om björken längst till vänster skymtar en brunn som numera är avlägsnad. Stensockeln till brunnen närmast finns kvar, men ovandelen är avlägsnad. Det fanns även en brunn närmare Bankgatan. Notera milstenen till vänster!

Det finns ett antal metoder att få upp vattnet ur en brunn. Den på bilden är av typen vevförsedd stock uppställd på två bockar med ett ämbar (= hink) fäst vid en kätting samt märkligt nog även en gjutjärnspump. Hemma hade vi en ”skjulo”, d.v.s ett ämbar fäst på en stång. Vid Ruddammen fanns en gjutjärnspump. Den enda vindan (som jag känner till) är av nyare datum och finns på före detta Sigfrid Bertlins tomt på Borgaregatan 24.

Foto: Lars Pensar.


Läs mer:
Mittersta brunnen.
Allmänna brunnar — vattentillgången av Lars Pensar.
(Rev. 2014-11-28 .)