Ahngers lyxmotorkryssare


Hej!

Här är en bild på båten som blev byggd vid Åminne av Allan Jonsson. Den är fotograferad 1962 i Helsingfors, året efter sjösättningen. Anders och Ane Ahnger, söner till Age A., såg båten i Åbo ännu på 1980-talet.


Ahngers lyxmotorkryssare.

Ane Ahnger tillhandahöll via Stig Haglund.


Läs mer:
Tillkomsten av H. H. och Inger Luoma.
(Inf. 2006-04-01.)