Musikalisk åminnebåtbyggare
gör fem tons lyxmotorkryssare

DEN OLYCKSALIGA omsättningsskatten gör att båtbyggaren Allan Johnson i Åminne inte kan utvidga sin hemindustri eller ens hålla sina båda träslöjdkunniga söner i hemarbete trots att han kunde få avsättning för dubbelt flere båtar än han nu hinner bygga med sin 15-årige son Lars som ende medhjälpare. Ca 15—20 mindre farkoster per säsong tillverkar Johnson på sitt lilla ”båtvarv” på hemgården, men t. ex. denna vår har han haft nästan dagliga telefonförfrågningar från Jakobstad, Gamlakarleby o. a. längre bort belägna orter. Beställningar som han inte kunnat effektuera.Allan Johnson med sonen Lasse som hantlangare skruvar fast relingsbordet på den blivande motorkryssaren. JT-fotografen fick lov att kliva ut i en potatisåker för att få hela skrovet med på bilden.


Just nu håller han på med ett större beställningsarbete. Det är en bredbukig motorkryssare av imponerande mått: den blir 10,5 m. lång, den mallade bredden är 3,25 m. och höjden från kölen till styrhyttens taklist är 4 meter. Båten blir heldäckad med 2 meter fri höjd så att också rätt fullvuxna personer slipper böja på huvudet. Föröver blir det plats för 6—8 kojer, medan det aktra utrymmet upptas av två rymliga salonger. Ungefär midskepps monteras en kraftig dieselmotor, en Ford marinmotor, som kommer att ge lyxkryssaren en marschhastighet som varierar mellan 12—16 knop beroende på hur båten är lastad och vindförhållandena.
     Farkostens deplacement torde bli ca 4,7 ton.
    Ovanför maskinrummet ligger styrhytten och pentryt kommer på styrbords sida strax akterom maskinrummet. Kölsträckningen skedde i slutet av januari och i början på juni hoppas Allan Johnson ha lyxkryssaren färdig. Detta är som sagt fråga om ett ”skräddarsytt” arbete, och ritningarna har gjorts av beställaren, dipl, ing. Age Aghner, Gamlakarleby.


10 års erfarenhet

   
Allan Johnson.
Allan Johnson har verkat som båtbyggare i 10 års tid. Före det arbetade han som timmerman på olika orter i Finland. Bl. a. var han 10 år mantalsskriven i Jakobstad, där 21-årige sonen Joel nu jobbar som timmerman på Schaumans fabriker. Johnsons far är byggmästare och hantverksskickligheten tycks ha gått i arv från generation till generation.
    Största delen av de båtar Johnson byggt har varit roddbåtar som han helst bygger av granvirke, som är lättare än furu vilket åter lämpar sig bättre för motorbåtar. Några segelyachter enligt beställarens ritningar har han också byggt, men annars tycks smärre tväraktrade roddbåtar på vilka man kan hänga en utombordsmotor vara på modet just nu.
    Johnson har också byggt båtar av korslimmat fanér, som är ett lätt och starkt material men knappast blir billigare än trä. Det är noga med underhållet av fanérbåtar, säger han ty tränger det vatten in under det översta lagret, t. ex. om båten får en djupare skrapa, blöts limmet småningom upp eller fryser till på vintern så att ytlagren börjar ”flagna av”.
      På frågan om det lönar sig ekonomiskt med båtbyggeri, svarar Johnson att med vanliga 8-timmars arbetsdagar skulle det knappast göra det. 35.000 mk kostar en 15 fots roddbåt och drar man bort vad allt råmaterial kostar, så ger det återstående arbetslönen inte en så stor timpenning. Men det är å andra sidan ett fritt yrke, som skänker sin utövare något av skaparglädje.
     Sång och musik hör annars till Johnsons käraste hobbyn. Han är en i trakten välkänd bygdespelman och tidigare sjöng han med både i blandad kör och kyrkokören. Ännu har han inte lagt felan på hyllan utan spelar med, senast i Oravais spelmanslag. God övning får han då han deltar i en stråkorkester i Nykarleby som leds av lektor Ahlbeck.

 

H. H., Jakobstads Tidning, lördagen den 29 april 1961.


    


Sjösättning i Åminne dagslångt
skådespel för nyfikna åskådare

LYXKRYSSAREN, tillsvidare namnlös, sjösattes på tisdagen i Nykarleby, Åminne. Båten är 10,5 meter lång, 3,25 meter bred och höjden över vattenytan är tre meter och har tidigare presenterats i JT. Den har byggts i Åminne av båtbyggare Allan Johnson för gamlakarlebybon dipl. ing. Age Ahngers räkning. Det tog inte mindre än åtta timmar att bogsera kryssaren den 200—300 meter långa vägen från byggplatsen ned till ån.
    Hela Åminne var på benen från början till slut. Man gick hem emellan och fick lite mat eller kaffe och vandrade sedan iväg ned till sjösättningsplatsen igen. Där var både gamla och unga, män och kvinnor, alla lika intresserade av 'stapelavlöpningen'.
    Det gick rätt bra undan medan man ännu var på vägen, men i den branta kröken ned till stranden, intill sågen, var det rätt besvärligt att komma fram. De sista metrarna ned till vattnet sköt man på med en stor traktor i stället för att bogsera som man tidigare gjort.
    När båten var halvvägs ner i vattnet brakade bädden under den ihop, men det hela avlöpte utan värre missöden och nu står båten vid stranden. En montör från Gamlakarleby skall i kväll lägga sista handen vid motorn, en 108 SAE-hkr Ford Trader diesel. I morgon beräknas båten vara klar för avfärd.
    Ägaren, ingenjör Ahnger tror att den med utnyttjande av alla hästkrafterna kommer upp till en fart omkring 15 knop, men marschhastigheten blir ungefär 13,5 med ca 80 effektiva hkr.
    Något namn har den som sagt inte fått ännu, men någon gång i sommar skall den högtidligen döpas. Jungfruresan går om en vecka till Pargas och ingenjör Ahngers föräldrahem.Just när båten gled ned i vattnet brast bädden under den. Men det hela gick lyckligt och efter åtta timmar på vägen speglade den sig stolt i Nykarleby älv med en stor skara intresserade åskådare på stranden.


    Båten är färdigutrustad invändigt, förutom en del målningsarbeten, som tar rätt mycken tid i anspråk. Ingenjör Ahnger har själv målat den utvändigt och tänker likaså klara målningen invändigt.
    Båten behöver ungefär 80 cm vatten, som den nu är lastad med tyngdpunkten en aning för långt förut beroende på att motorn placerats ca 1,5 meter längre fram än på ritningarna. Den sjunker tre cm för varje ton och kan därför ta praktiskt taget så många personer som får plats ombord.
    Vi ger oss av på långresa först om en vecka, säger ing. Ahnger. Man måste ju träna först innan man far iväg. Jag har skaffat en massa sjökort av för att hitta vägen.
    Närapå hela släkten består av sjökaptener så sjövanan ligger säkert i blodet även om Age Ahnger 'bara' är — kapten.Inger Luoma, Jakobstads Tidning, torsdagen den 6 juni 1961.
Stig Haglund digitaliserade och tillhandahöll.

*           *           *Johnsons verkstad. Förstoring.
Foto: Lars Pensar, maj 2009.
(Inf. 2013-12-30.)Läs mer:
Färgbild av motorkryssaren.
Sista skutbygget på Åminne.
Fler artiklar och notiser ur JT.
(Inf. 2005-12-07, rev. 2013-12-30 .)