Popplarna på sitt livs höst fotade av Solveig Sjöskog. Förstoring.
(Inf. 2015-03-01.)

 

Topeliusparken den 5 april 2006


Balsampopplarna nedsågade.
Balsampopplarna nedsågade.


Ett hundratal chockade och bedrövade kajor satt i björktopparna då deras boplatser eliminerats.
Ett hundratal chockade och bedrövade kajor satt i björktopparna då deras boplatser eliminerats.
Topeliusparken den 7 april 2006

Mot söder genom parken. R. R. Eklunds byst till vänster.
Mot söder genom parken. R. R. Eklunds byst till vänster.


Upplag vid norra änden. Museumet skymtar bakom trafikmärkena.
Upplag vid norra änden. Museet skymtar bakom trafikmärkena.


NURK, förkortningen för stadens ridklubb, tyder på att popplarna skall sluta sina dagar som hinder. En hel del av grenarna var inte alls rötangripna.
NURK, förkortningen för stadens ridklubb, tyder på att popplarna skall sluta sina dagar som hinder. En hel del av grenarna var inte alls rötangripna.


Foto: Lars Pensar.


Läs mer:
Sågning 2002.
Topeliusparken i kapitlet Fakta.
Museibjörken fälls.
(Inf. 2006-04-04, rev. 2022-09-25 .)