Trädgård.
En 200-år gammal poppel i Topeliusparken
i Nykarleby utgör inte längre någon fara för flanörer. På
måndagen sågades poppeln ner.


200-årig poppel såg sin sista dag

Av Leif Sjöholm


En gammal knotig poppel som i snart 200 år stått i Topeliparken i Nykarleby såg sin sista dag på måndagen. Två motorsågar såg till att poppeln lade sig.

Stadens trädgårdsmästare Carola Ålander-Sjöstrand har länge misstänkt att trädet kan utgöra en fara för folk som vandrar och cyklar längs stigen i i parken.

Torkade, grova kvistar har nämligen vid flera tillfällen dråsat ner på cykelleden.

Hon fick rätt. När Peter Gullback och Roger Sundell hade låtit motorsågarna arbeta en stund märke de att poppeln var alldeles ihålig vid roten. Poppeln stod på ett runt och tunt skal.Den stora ålderstigna poppeln fick ge vika för Peter Gullbacks motorsåg. Förstoring.


3,4 meter i omkrets

Det var minsann ingen barnunge till träd som brakade i marken.

Det mätte 3,4 meter i omkrets och diametern nära marken var 1,15 meter. Lite högre upp längs stammen var virket så pass friskt att man kunde räkna årsringarna.

Peter Gullback räknade och han kunde konstatera att trädet måste vara omkring 200 år.

Det betyder att poppeln har sett Zacharias Topelius födas.

Kanske var trädet redan en tonåring när general von Döbeln låg febersjuk i Nykarleby.

Av årsringarna att döma har det varit både feta och magra år i Nykarleby.

Till en början var årsringarna breda och tydliga. Men någonstans vid 130 år framåt var tillväxten tydligen inte något att skryta över.

Årsringarna nära barken var så smala att de knappt gick att urskilja.

De övriga popplarna som står på rad längs promenadstigen är antagligen lika gamla. Men de lutar sig mot älven och får stå tills de själva vill lägga sig i älvbranten.


Leif Sjöholm .Jakobstads Tidning 26 november 2002.
Peter Gullback tillhandahöll. Parken anlades 1864, så det är lite märkligt att det var så många årsringar.
(Inf. 2018-10-22.


*     *     *

 

Hej Fredrik!
Sänder några bilder av Topeliparkens popplar, både före avverkningen och då Peter Gullback avverkar. Året var 2002. Kameran var en enkel Olympus och upplösningen och kvaliteten är inte den bästa. Men bättre en dålig bild än inga bilder alls.
Hälsningar Leif


Förstoring.Förstoring.Förstoring.Förstoring.


(Inf. 2018-11-03.)


Läs mer:
Resten av popplarna sågades ner 2005.
1972 ville Bror Sandström ta hand om popplarna.
Fler artiklar ur JT.
(Inf. 2018-10-22, rev. 2020-06-13 .)