Kraftverkets första jeepar

Den första kraftverksjeepen var en ”Willys Jeep” (GP= general purpose) som staden på hösten 1946 beslöt att inköpa ur amerikanska arméns överskottslager. Den hade även en original kort släpvagn, i vilken en del utrustning medfördes. Jeepen användes även vid brandkårsutryckning. OCH JAG SKULLE SÅ GÄRNA HA ETT FOTO AV JEEPEN! I maj 57 började Jeepen ha gjort sitt, så man beslöt inköpa en ny, 6 personers täckt bil av märket Jeep, men släpvagnen hängde med ett tag ännu. Sen skulle en Willys Overland införskaffas. Stadsdirektör Mouritzen gillade högt att få åka med Jeepen under olika förevändningar, berättade Erik Sund en gång. En likadan Jeep (med tyvärr igensvetsade kulhål) lär ha anskaffats till Kaitfors för en delen!
(Inf. 2006-08-28.)

Nog är det märkligt att inget foto av kraftverksjeepen ”in action” har påträffats. Och den som stadsdirektör Mouritzen älskade att arrangera åkturer med. Och när han en gång till De stupades dag vid begravningsplan försenad och i hög fart anländer med det rätt högljudda fordonet och efter en kransnedläggning försvinner därifrån i ett dammoln, då kommer det förintande kritik i tidningen.
      Så ett foto av jeepen med folk skulle jag efterlysa.I väntan på en bild av kraftverksjeepen får vi nöja oss med en en Willys jeep från Pauligs kaffepaketsbilder som var ett ytterst populärt samlarobjekt, åtminstone bland pojkar i början på 50-talet. Att sedan termen ”jeep” började användas för liknande korta, fyrhjulsdrivna bilar är en annan historia. Förstoring.
(Inf. 2012-01-26.)Lars Pensar berättade.


Läs mer:
Solvins Jeep.
Brandkårs-Jeep.
Kraftverkets Land Rover.
Fler efterlysningar.
(Inf. 2006-08-28, rev. 2012-05-21 .)