Lådbilsrallyt 2009

 

Tisdagen den 19 maj arrangerades det femte lådbilsrallyt av Ung-Arbis. 96 förare och 67 bilar var anmälda. Över 6 000 åskådare enligt Vasabladet.

Startplatsen.
Startplatsen intill korsningen Mathesiusgatan och Borgaregatan.Ungefär samma vy. Rekonstruktion av som det såg ut på 1970-talet. På vänster sida Sven och Ann-Sofi Nybloms, Höglunds och Fougstedts gårdar samt Samskolans tak. På höger sida ? och sotare Tor Anderssons gårdar.
Målning av Maud Granvik. Förstoring.
(Inf. 2017-04-28.)


Besiktningen ställs i ordning.
Besiktningen ställs i ordning.


Från Gustav Adolfsgatan mot Borgaregatan.
Från Gustav Adolfsgatan mot Borgaregatan.


Foto: Lars Pensar.


Läs mer:
Rally 2008.
Rally 2010.
(Inf. 2009-05-26, rev. 2018-01-28 .)