Nykarlebystjärnan   Kommentar

Nykarleby
Zacharias Topelius har kallat staden ”Nordens Betlehem”. Infödda Nykarlebybor talar gärna, särskilt juletid, om sin stad med denna benämning. Liksom Betlehem är staden liten och känd för sin stjärna.

  Nykarleby
Zachris Topelius har aldrig kallat staden för ”Nordens Betlehem”. Däremot har han sagt ”mitt Betlehem”, vårt Betlehem”, eller enbart ”Betlehem”. Hans far Zachris, alltså doktorn, skriver ”här i Betlehem”.
     Uttrycket ”Nordens Betlehem” är av betydligt yngre datum. Dyker upp på 1880-talet och är inte introducerat eller använt av Topelius.
Traditionen
Stjärnans tradition går tillbaka ända till 1700-talet. Redan då tände sjömännen från Nykarleby sin hembygds stjärna ombord på sina skepp. Och deras fruar tände en likadan hemma på gårdsplanen, när de väntade hem sina män.
      År 1835 berättar Z. Topelius att julen inleddes med att stjärnan tändes på Kuddnäs. Därefter tändes stjärna efter stjärna runtom i staden. I Kuddnäs grannskap finns det alltjämt gårdar som värnar om detta bruk.
     Stjärnans ursprungliga och traditionella plats är ute på gårdsplanen i ändan på en stång. Seden har bevarats och fick ett livligt uppsving genom den inomhusmodell som blev vanlig på 1980-talet. Stjärnan uppskattas såväl av de Nykarlebybor, som bor i hemstaden, som av dem som bor i ”diasporan”.
  Traditionen
Det finns inga belägg för att stjärnor funits ombord och tänts. Däremot fanns uppsättningar av lanternor och signalbloss ombord på skeppen. Om skeppen inte anlänt till jul dröjde det till våren innan skeppen hade en chans att anlända till hemstaden, så det är inte troligt att man tog så miste på möjligheten att den frånvarande mannen skulle anlända då.
     Den 24 december1835 skrev Topelius: ”I skymningen lät jag drängarna uppsätta lanternor, på höga stänger utsirade med granris. — I staden tände sig efterhand stjerna vid stjerna.” Alltså som tidigare; lanternor vid Kuddnäs; stjärnor och lanternor i staden!
Stjärnans symboler
Nykarlebystjärnan påminner oss om Betlehemsstjärnan och julens kristna budskap.
      De sju uddarna representerar veckans sju dagar, då Gud skapade världen.
      Den blå nedåtvända udden är jorden och jordens mörker.
      De gula uddarna är det himmelska ljuset som kommer ner till jorden.
      De gröna uddarna är hoppet som tänds genom frälsarens födelse.
      De röda uddarna är Guds kärlek som sträcks ut över hela världen till alla människor.
  Stjärnans symboler
Att de sju uddarna representerar veckans sju dagar kan man ju alltid tycka.
Produkten
Inomhusmodellen består av en trästomme överklädd med fodersiden, 3 m elledning och 15 W:s lampa. Stjärnan är handgjord.
   
Ett informationsblad som medföljde stjärnor tillverkade 1991 (och andra år) av Ann-Maj Smedman.
(Rev. 2009-12-16.)
  Kommentarer av Lars Pensar.