Manifest för ångfartyget ”Norra Finland” för resan Stockholm - Nykarleby den 14 maj 1887

 

  Märke och
Nummer &
Colly
Antal Colly och innehåll Avsändare Emottagare Frakt.
1. S828 10 mattor Briselia Briseliefabriken order 12
2.   AMG 3 lådor spik & plåt Söderberg & Haak A. M. Gyllenberg 17.70
    4 störar Hästskor  
    1 fjerd    spik & plåt  
    3 knpr Stål  
    1 knpr Dörrmattor  
3. I.S. 1 knpr Grepar Isak Svedlin 29.70
    33 lådor Spik & Stål  
    10 tunnor Rödfärg  
4. C.N. 3 knpr Grepar & Spadblad Carl Nylund 7.1
    5 knpr Släggor & Stål        ”  
5. W.B. 1543/4 1 fat & 1 låda Ocker Wilhelm Berker        ” 9.3
6.   ”      545/6 2 lådor Färg             ” A. M. Gyllenberg 6.
7. Adress 2 st. Sprutor Lundin & Co 1.90
8.       ” 2 Säckar Frö  Björkman & Co 6.90
9.       ” 10 lådor Symaskiner Husqvarna 17.00
10. A:M:G:N: 12 lådor Spik Hedin & Co  
11. C.N. 5 Kolly Stål         ” Carl Nylund 14.55
12. I.S. 4     ”    Spadar         ” Isak Svedlin 6.15
  Adr 3     ”    Liar         ”   3.90
13.   1 paket Böcker Seelig & Co F. W. Illberg 1.10
14.   1 låda fotografiartiklar N. Peterson Josef Lindskog 2.00
15. P.B.   1 låda Ansjovis Rundblad & W Peter Blomqvist 4.50
16. R&B 389 [hattar] Rügheimer & Becker Louise Ström 5,60
17. A.H.  1 låda  Phosphor Adler Larsson Alfred Häggblom 3.10
18. C.N. 10 lådor Spik smide Julius Slöör Carl Nylund 14.00
19. J.H. 1 knpa Grepar         ” Josef Herler 5.00
    3    ”    Bandjern         ”        ” 18,00
    1 paket Nitnaglar         ”        ”  
  tillägg > Adr  15 mattor Bresilje  fbr         ” Carl Nylund  
        fmk 185.20


Lars Pensar digitaliserade och tillhandahölll med kommentaren:

Med så här små frakter förstår jag att linjen gick omkull efter tre år. Ja, man kan läsa ut lustigheter; var det arbis sykurs som behövde 10 stycken Husqvarna symaskiner? Och röd färg tycks ha varit mode för ”bresilje” är ett rött färgämne som man får ur ett rött träslag som mals till pulver och används för att färga bomull och ylle. Står det på nätet. Fabrik i Stockholm. Och Illberg beställde böcker alla tre år regelbundet. Noter kanske? Oj vad folk vid Andrasjön hade att skåda på då lasten lossades!

Läs mer:
Från Andrasjön till Stockholm med båt av Lars Pensar i Pedersöre 2015.

Enl. Wikipedia tillverkas stråkar av bresilja.*     *     *


Hamnarne äro till utseendet isbetäckta ännu, men sjöfarten pågår dock temligen obehindradt. Vid kajerna ha i dessa dagar lagt till ångf. Helsingfors, kommande från Lübeck, och Norra Finland från Åbo, samt en engelsk ångare lastad med jernvägsskenor. På redden lastade igår ankar en rysk örlogsfregatt, kommande från Japan.

— Ångfartyget ”Norra Finland”, som igår ankom hit, har under senaste vinter blifvit bygdt vid Motala verkstad. Fartyget, som har en drägtighet af 387 tons, mäter i längd 182 fot, bredd 27 fot samt djuplek i rummet 12 ½ fot.
     Tvenne maskiner, med tills. 120 hästkrafter, framdrifva fartyget med en hastighet af omkr. 11/½ knop. Fartyget är till allra största delen öfverbygdt; på öfra däcket finnes akterut en större rökhytt samt midskepps en rymlig navigationshytt, samt under däcket aktersalongen med tio elegant inredda passagerarehytter, vidare en större matsalong äfvensom försalongen med ett antal passagerarehytter. Trävirket i hytter och salonger är för det mesta af teak. Inredningen och möblemanget äro synnerligen fina och smakfulla.
    Fartyget, som föres af kapt. A. Tornberg, eges af ett bolag i Torneå och kommer att göra turer emellan Stockholm och de Österbottniska städerna. ”Norra Finland” lär ha kostat 160.000 kronor.


Hufvudstadsbladet nr 100, lördagen den 2 maj 1885. Från Historiska tidningsbiblioteket.


*     *     *Eftersom Peter Blomqvist är så osynlig på webbplatsen, får detta vindsfynd representera honom. Tryckt vid Åbo Stentryckeri Aktiebolag.

 


Läs mer:
Annons för Norra Finland.
Fler artiklar ur Hufvudstadsbladet.

Norra Finland på Fakta om fartyg.
(Inf. 2015-02-18, rev. 2020-09-13 .)