Från Andrasjön till
Stockholm med båt

”Norra Finland” fraktade varor och folk mellan Österbottten och Stockholm. Ibland gick färden ännu längre.


När Nykarleby Varvsbolag, med de ståtliga barkskeppen på världens hav, upphörde med verksamheten 1884 såg det mörkt ut för sjöfart på Nykarleby. Men som svar på alla bekymrade frågor, speciellt för stadens handelsmän och f.d. redare, uppenbarade sig 1885 vid stadens hamn Andrasjön det nybyggda ångfartyget ”Norra Finland ”.

Nu blev det möjligt att ta båten från Andrasjön till Stockholm, ja ända till Lübeck kunde resrutten vid behovutsträckas.

Eftersom lasterna till och från Nykarleby till största delen var styckegodslaster fanns det mycket att beskåda och kommentera för en intresserad publik på båtens ankomst- och avgångsdagar vid Andrasjön.

På den första resan från Stockholm lossas vid Andrasjön, den 1 augusti, för handl. A. M. Gyllenbergs räkning, 1 colly spisel samt en cistern och 2 tunnor sill.

Till lektorn i musik vid Nykarleby seminarium, Fredrik Wilhelm Illberg ett paket böcker från grossisten och bokdistributionsbolaget Seelig & Co i Stockholm, grundat 1848.

Konsul Carl Nylund emottar 10 knippor grepar, dito spadblad samt 14 lådor spik. Handlanden J. W. Lundqvist tar emot 10 knippen spadar, en låda liar, 6 colly spadar, 6 colly grepar, ett lieskaft och en våg. Dessutom 2,4 tunnor sill. Från Vasa, som anlöpts på hitresan hämtas för A. M. Gyllenbergs räkning från Ångkvarnen 128 säckar gryn och mjöl.

På returresan den 9 augusti till Stockholm sänder F. W. Illberg i retur till Seelig Ab och till Albert Bonnier, 2 lådor böcker. Garvaren J. Eng levererar till J. W. Nyfors i Vasa ett colly läder. I Jakobstad har fartyget tagit ombord 2 fat styckegods till handl. Isak Svedlin. J. W. Lundqvists änka får 2 colly styckegods och 1 bal styckegods, bägge varupartierna har Hugo Malm som avsändare. Fraktavgiften betald av avsändaren.


Följande gång Norra Finland anländer till Andrasjön, den 21 augusti, har turen börjat i Lübeck innan Stockholm anlöps. Till Apotekaren K. H. Ekroos, avsändare Charles Petri, och till A. M. Gyllenberg samt till Lundqvists änka har Buck Willmann sänt 6 collyn, fraktkostnader sammanlagt  33 mk och i caplake 10 %= 3.30 mk.

Från Stockholm har medförts 1 bal läder till fabrikören J. A. Thulin, avsändare Carl Schnell som till Lundqvists änka även levererar 1 bal läder. Hon får även från Slöörs redskapshandel 7 collyn spadar.

Isak Svedlin hämtar 9 lådor diverse från båten. Han delar försändelsen med Carl Nylund, A. M. Gyllenberg erhåller 3 fat alunslam och 2 lådor diverse.

Lektor Illberg emottar i sin tur 2 paket böcker från Seelig Ab. Alfred Häggblom får motta 1 låda smiden av Julius Slöör (”järnslöör”, verksamhet ännu idag). Isak Svedlin kör hem 3 lådor plåt, 29 lådor spik, 2 lådor stål, levererat av Haak. Söderberg, som även sålt till A. M. Gyllenberg 4 knippen plåthackor, 2 knippen plogbillsämnen, 3 lådor stål, 3 knippen spett, 10 grepar. Slutligen får Carl Nylund ta emot 26 spadar, 2 lådor smiden och 4 knippen grepar. Som avsändare står ”Expressbyrån”, tydligen ett företag som samlade ihop försändelser för leverans med angiven fartygslägenhet.

Vid ”Norra Finlands” följande ankomst från Stockholm, den 29 augusti, upptas som fraktgods smiden, klichéer (till tryckeriägaren Nessler),  apotekaren K.H. Ekroos får från Barnängens fabriker amykos (ett antiseptiskt medel) och smeden Karlsson, som hade smedjan mellan Rummelbackens två storstenar, avhämtar 6 knippor järn. Lasten i övrigt, bestående till största delen av stål och järn, rödfärg och målarfärg går i huvudsaktill tidigare nämnda handelsmän. Lektor Illberg får åter ett bokpaket.


En fartygstransport
den 14 sept. medför från Vasa bl.a. 12 byttor smör och 100 tunnor tjära. [En tanke går till “carrying coals to Newcastle”.] En fröken Essen sänder med den en spegel och en gipsbyst.  Som mottagare står Eriksson/ Zetterström.

Nu går en frakt norrut den 13 oktober innehållande en låda tombuteljer till Torneå Porter och ölbryggeri. Till Gamlakarleby har man med 2 collyn läder från garvaren J. Eng. Till Uleåborg, som även anlöps, har Fredrik Lybeck sänt ett paket åt John Lybeck. Men till Nykarleby hade J. W. Nessler fått sig tillsänt av Waldemar Schaumann en låda filar för upphuggning.  Denne står även som avsändare av 2 lådor cikoria till Isak Svedlin. En låda vatten har Alfred Forsén i Vasa sänt till P. A. Lybeck (som tydligen har problem med magen och vattenleveranserna kommer att fortsätta). Den bekanta ”Mor Mari” på Brunnsholmarna, även Marielund vid Andrasjön, får 20 säckar vetemjöl från Ångkvarnen.

På den sista resan för året från Stockholm, den 9 oktober hade landats en mängd varor vid Andrasjön, bl. a. ett fat Cognac till Pauline Fagerlund, gästgiveri-innehavare på tomt 43, råa hudar till garveriet, läder till läderfabriken. Carl Nylund tar emot 2 tunnor sill, apotekare Ekroos får ”preparat” och för övrigt finns i lasten: smiden, gräftor, flåhackor, järn och stål, ett paket skor och 2 st. kappor  (för damer), en låda torkad frukt och ansjovis. Fredrik Illberg, den enda som verkar ha bokimport i staden (säkert musikverk), får ånyo en låda böcker. I Vasa lossas en låda filar från Nesslers filhuggeri till Bomullsspinneriet, 18 kärl sik, ett kärl sikrom, 8 balar konstull.


Norra Finland
styr till Stockholm för vinterlega 21 oktober, då har hon i lastrummet en låda fisk, 32 fat lingon, 6 tunnor fläsk, 41 käril smör. I Vasa lossas en låda filar från Nesslers filhuggeri till Bomullsspinneriet, 18 kärl sik, 1 kärl sikrom, 2 balar konstull till Jakob Finnilä och 1 korg fisk från fru Silvast till Ture Sandelin.


1891 går
”Norra Finlands ” sista resa via Vasa till Stockholm. Fem goda år är till ända, ibland har mer ”exotiska varor” sänts iväg eller anlänt till Andrasjön, såsom en hund från Gamlakarleby, till Viborg plantor, cognac, rom och franska viner fatvis från Lübeck, en trilla från smeden Karlsson till Otto Ravander i Stockholm, renstekar från Torneå och smågrisar i motsatt riktning, en barnvagn från Stockholm har Hugo Grundfeldt fått, och Fritz Olson på Åminne gård, har sänt en låda daggmask åt Hermann Finell i Vasa. Från det dyraste till det simplaste. Mängden svenska verktyg bet bra i våra steniga åkerbackar. Namn på importörer och exportörer får fladdra förbi, varor och fraktinnehåll likaså för de återstående åren. En god tid var förbi. Stadens törnrosasömn kunde börja.


Lars Pensar (2015) i Pedersöre, Österbottens Tidnings jul- och hembygdsbilaga. Manuset är infört här, så det kan finnas skillnader jämfört med den tryckta utgåvan.

Fakta som ej publicerades:

  • Byggd år 1885 på Motala varv, Norrköping.
  • Två 2-cylindriga compound ångmaskiner med 480 hkr, två propellrar, längd 51,20 meter, bredd 8,07 och djupgående 3,4 meter.
  • Brt/Nrt/Dwt. 578/340/480
  • Levererad 28 mars 1885 till Torneå Ångbåts Ab.
  • 1892 såld till Finska Ångfarts Ab i Helsingfors.
  • 1909 såld till Stockholmsrederiet Svea, omdöpt till ”Odin”.
  • 1945 såld till Norge.
  • 1951 såld för skrotning i Liège i Belgien.


Läs mer:
Manifest för ångfartyget ”Norra Finland” för resan Stockholm - Nykarleby den 14 maj 1887.
Ångf. lägenheter 1886.
Andrasjön i kapitlet Fakta.
Fler artiklar ur Pedersöre.
(Inf. 2015-12-17, rev. 2016-12-26 .)