Nykarleby stads vapen

Vapnet som det såg ut i början på nittonhundratalet. Tjärtunnan minner om stadens stora tjärexport under tidigare århundraden.

"Färgerna i stadens vapen, som ofta återgivits heraldiskt oriktigt, bör enligt stadsfullmäktiges beslut av år 1941 vara på blå sköld i en gyllene tunna med gyllene lågor och röda tungor." enligt Hedström.

Stadens vapen utgörs av "en i blå sköld upprest gyllene tjärtunna med eldslågor i guld med röda tungor, utgående från lock och båda sidor" för att citera Erik Birck, eller som det heter i privilegiebrevet: "till Stadsmerkie uthij deres Stads Signete till att bruka En brinnande Tjäratunna med tre Eldsflammor uthur den öfre bothnen och på bådhe Sijdor."

Kortet ingick i en samlarserie med 57 "finska" vapensköldar som följde med cigarretter från Suomen Tupakka O.Y.


Läs mer:
Vapen i Uppslagsverket Finland.