TAXERINGSKALENDERNykarleby stad


1964Utgiven av Nykarleby Idrottsklubb r. f.

[Inkomstuppgifterna utelämnade.]F ö r k l a r i n g

I taxeringskalendern, som berör 1963 års inkomster, har intagits de sammanräknade skattöreantalen för inkomster av fastighet, näring och lön m.m. Det lägsta intagna skattöreantalet är 1000, motsvarande en beskattningsbar årsinkomst av 1.000,00 mark.
De beskattade är upptagna i alfabetisk ordning:


Ahlbeck Rafael
Ahlnäs Birgitta
Ahonen Anna
Andell Astrid
Andersén Roy
Andersén Karita
Andersén Bror
Andersén Margareta
Andersson Siv
Andersson Astrid
Anttila Runar
Anttila Hjördis
Anttikoski Vuokko
Aspholm Maj-Britt
Asplund Gösta
Asplund Georg
Asplund Valters dödsbo

Backlund Elis
Backlund Eliel
Backlund Lars
Backlund Estrid
Backlund Bo
Backlund Brita
Backlund Per
Backlund Ann-Mari
Backlund Inge-Britt
Backman Albert
Bertlin Sigfrid
Barrner Helmi
Bergman Manne
Bergman Elise
Bergstén Nils Aug.
Björk Alfred
Björk Greta
Björklund Gunnar
Björklund Helga
Björklund Nils
Björklund Maj-Gret
Björklund Margot
Blom Mauritz
Blomqvist Reinhold
Blomqvist Siv
Blomqvist Artur
Blomqvist Svea
Blomqvist Holger
Blomqvist Henry
Blomström Lars
Blomström Birger
Blomström Gretel
Boman Maria
Bonäs Erik
Broman Adéle

Casén Hugo
Casén Henrik
Casén Verner
Castrén Maria
Cederberg Elsa

Dahlbo Ann-Marie
Dahlroth Uno
Dahlskog Heimer
Dahlskog Eva
Dahlstedt Ragnar
Damberg Ragnar

Eklund Ernest
Eklund Gerda
Engstrand Oskar
Engstrand Elvira
Engström Östen
Engström Inger
Engström Ruth Ingrid
Enqvist Olof
Enlund Valdemar
Enlund Berit
Envall Anna-Lisa
von Essen Meta
von Essen Odert

Fagerholm Agnes
Fagerholm Erik
Fagerholm Gösta
Fagerholm Joel
Fagernäs Ole
Finne Lennart
Finnström Stig
Fogel Ellen
Forsbacka Svea
Fors John
Forsgård Paul
Forslund Viola
Forsman Karl
Fougstedt Ester
Frilund Valdemar
Frilund Alma
Frilund Ellen
Fors Ebba

Gajewski Xenia
Gleisner Jarl
Gleisner Birgitta
Gleisner Solveig
Granvik Stanley
Grönlund Henry
Gustavsson Erik
Gleisner Vailet

Haavisto Lars
Haavisto Annikki
Harjulin Lennart
Hauta-aho Harry
Hauta-aho Eila
Hauta-aho Viljo
Hauta-aho Väinö
Hedström Dagny
Hellman Johannes
Helsing Henry
Hellström Carl Henry
Henriksson Elsie-Maj
Hermansson Lena Annikki
Hill Uno
Hill Judith
Hoffman Gunvor
Hofman Greta
Holländer Evert
Holm Elmer
Holm Brita
Holmqvist Oskar
Holmqvist Kaj
Holstius Ellen
Häger Rolf
Häger Marita
Häger Svea
Häggblom Liisa
Häggström Inga
Härmälä Stig
Härmälä Inger
Härmälä Birgitta
Högbom Karin
Högdahl Stig
Högdahl Edna

Jansson Maria
Jansson Sven
Jansson Rolf
Jansson Sylvi
Johansson Edla

Kajander Runar
Kajander Guy
Kallträsk Eivor
Kallvik Hjalmar
Kangas Väinö Johannes
Karlsson Åke
Karlsson Georg
Karlström Carl Gustav
Kecklund Rafael
Kivinen Väinö
Kivinen Marianne
Kling Gösta
Kling Bo
Kling Gunnar
Knutar Svea
Koivukangas Arvo
Koivukangas Martti
Koivukangas Ensio
Korpela Aleksanteri
Korpela Inga Maria
Korsström Torsten
Kronqvist Elsa
Kronqvist Axel
Kronqvist Karl
Kronqvist Birger
Kronqvist Rune
Kronqvist Gunnar
Kujala Lauri
Kujala Ruth
Kujala Veijo Matti
Kujala Onerva Johannes
Kulp Nils
Kuru Heikki
Kvist Lenna

Laggnäs Aina
Lahtinen Tage
Laitala Martti Johannes
Laitala Maire
Lang Lauri
Lassell Albinus
Lassila Raimo
Levlin Ester
Liljeström Nils
Lillbacka Väinö
Lillbacka Margareta
Lill-Broända Sven
Lill-Broända Gustav
Lillqvist Ingmar
Lillqvist Ruben
Lillqvist Berit
Lindh Alf
Lindahl Leo
Lindholm Johan
Linqvist Ellen
Linqvist Rachel Johanna
Litens Paul
Litens Folke
Litens Klas
Litens Karin
Litens Curt
Litens Brita
Lobbas Kurt
Lobbas Greta
Lund Teodor
Lundqvist Bjarne
Lundqvist Göta
Lundqvist Benita
Lundström Solveig
Lundström Mildrid
Lundström Viola
Lönnqvist Anna
Lövgren Elna
Löfman Guy Henry
Löwing Anna-Greta

Mannfors Ester
Marjamäki Armas
Marklund Edvin
Marklund Vilhelm
Marklund Ros-Mari
Marklund Nils
Marklund Hans
Mattsson Gerda
Mattsson Astrid
Mattsson Matts
Mäkelä Aimo
Mäkelä Dagny

Nikunen Juho
Nilsson Nils
Nilsson Maud
Nilsson Maggie
Nordling Nils
Nordling Linnéa
Nordling Gunnel Benita
Nordlund Ulf
Nordlund Johanna
Nordman Agnes
Nordström Anders
Nordström Bertil
Norrlin Adolf
Nyblom Sven
Nybäck Hugo
Nybäck Ulf
Nylind Tor
Nylund Hans
Nylund Gunnar
Nylund Gun-Britt
Nylund Guy
Nylund Gotthard
Nylund Mauritz
Nylund Helmi
Nylund Britta
Nylund Siv Ulla Marlene
Nylund Josef
Nyman Sven
Nyman Helmi
Nyqvist Johannes
Nyqvist Katri
Nystedt Arne
Nystedt Carola
Nyström Axel

Ohls Elof
Olson Raoul
Olson Jarl
Olson Bertel
Olson Ulla

Pelo Signe
Peltola Esko
Peltola Martta
Peltola Maire
Pensar Helena
Pöykiö Helka

Ranta Katri
Rasmus Eivor
Renlund Britta
Renvaktar Hugo
Renvall Valter
Renvall Birgit
Renvall Runar
Renvall Aili
Rinne Kurt
Riissanen Rafael
Riissanen Annikki
Rosenblad Elli Viktoria
Rudnäs Rolf
Rudnäs Ingmar
Rudnäs Harald Viking
Rönn Karl
Rönn Gunnar
Rönn Svea
Rönnholm Nils
Rönnholm Ulla
Rönnqvist Valter
Rönnqvist John Erik

Sandell Siv Maj-Gret
Sandin Gösta
Sandin Greta
Sandström Bror
Saranpää Anja Liisa
Sandås Astrid
von Schantz Hans
von Schantz Karin
Siegfrids Elna
Siipilehto Veikko Johannes
Sironen Antero
Sjöblom Ines
Skog Elsa
Skeppar Göran
Smeds Karl
Snellman Ingrid
Solvin Hugo
Solvin Ingeborg
Solvin Helge
Solvin Gladys
Stenbäck Holger
Stenbäck Lola
Stenman Anna
Stenman Sorenza
Storskrubb Anders
Storskrubb Eva
Storskrubb Toivo
Storskrubb Ulla
Storsved John
Strandén Alfa
Ström Rudolf
Sund Kurt
Sund Roger
Sund Bjarne
Sund Inger
Sund Erik
Sund Vivi
Sund Oskar
Sund Jens
Sundell Karin
Sundell Torsten
Sundell Marianne
Sundell Verner
Sundqvist Ingmar
Sundqvist Margareta
Sundvik Birger
Svanbäck Jenny
Swels Johannes
Semskar Hilda
Semskar Christer
Söder Siri
Söderbacka Anna-Lisa
Söderlund Börje
Söderlund Inga
Söderman Anton


Tallbäck Reino
Tammela Pentti
Tarvos Georg
Teir Eva Monica
Thel Dagmar Helena
Thors Anna Emilia
Toivonen Henny
Toll Edith
Tonberg Edit
Tonberg Per
Tulijoki Lauri

Udd Viola
Ukkonen Olavi

Wahlberg Nils Gustav
Valkealahti Miina
Vesterbacka Solveig
WesterIund Emil
Westerlund Svea
Westerlund Lars Olof
Westerlund Jan Ove
Westerlund Gunnar
Westerlund Richard
Westerlund Valdemar
Westman Brita
Widdas Nils
Wikberg Frans
Wiklund Verner
Wiklund Emil
Wikström Göran
Willman Nanna
Willman Inga
Vingren Ulla
Winqvist Lennart
Wistbacka Benny
Wistbacka Gretel

Zittra Fjalar
Zittra Anna

Åhman Erik
Åhman Holger
Åström Åke

Österholm Runar
Österlund Nils
Österlund Sven Erik
Österlund Pehr-Eric
Östman Karl
Östman Nils Olof
Övergaard Öyvind
Övergaard Maj-Lis
Övergaard Solveig
Övergaard Odd
Övergaard Kjell

Enskilda näringsidkare
Ahlström Erik
Ahlström Karl
Andersson Tor

Backlund Stig
Backman Rolf
Bergfeldt Elvi
Bertlin Aura Nykarleby Begravningsbyrå
Björk Alef
Blomqvist Bernhard
Blomqvist Jarl
Blomström Lennart
Broman Elof

Ceder Bror

Damberg Inga

Eriksson Hugo

Fors Bjarne
Fors Emil
Fors Raymond

Gleisner Göran
Gleisner Hugo
Grahn Eric
Guldbrand Karl

Haglund Holger
Haglund Regina
Hansen Gunhild
Hauta-aho Pentti
Herler Josef
Heselius Viktor
Hoffman Hilding
Holmlund Bojan
Holmström Rudolf
Hägglund Edvard

Jacobsson Alice
Johansson Åke

Liljedahl Artur
Liljeström Johannes
Lindskog Fride
Lindström Urho
Lundberg Rafael
Lundqvist Birger
Lundström Bror-Erik
Lönnqvist Runar

Markkula Aarne
Markkula Gunnar
Marklund Alfons
Mårtens Mikael

Nessler Carl Vilhelm
Nordling Hjördis
Nordqvist Ilma
Nylander Guido
Nylander Mikael
Nyström Hjördis
Nyvall Vivi-Ann

Palokangas Matti
Pensar Axel
Pihlainen Armas
Renvaktar Svea
Rinne Uno
Rudnäs Anders

Saarikoski Erik
Siegfrids Mauritz
Simons Eva
Sjöblom Rafael
Skrifvars Bo
Smeds Astrid
Sourander Torsten
Sund Einar
Sund Gunnar
Sund Ragni
Sund Holger
Sund Ellen
Sund Gurli
Sundholm Sven
Svensson Kurt
Syynimaa Johannes
Sämskar Svea
Söderholm Lisa

Tonberg Runar
Torrkulla Lars
Torrkulla Brita Lena

Udd Kurt

Wenelius Håkan
Westerlund Erik
Westerlund Ragnar
Willman Gunnar
Virtanen Jarmo
Visa Leena

Österlund Saga

Öppna bolag
Cosmetika
Jakobstads Byggnadstjänst
V. Kavander & S. Sundqvist
Nykarleby Elektriska Affär
Bio Scala
M.A. Slotte & Co
Strandén Uno & Forsström Ragnar

Aktiebolag, Andelslag, Stiftelser m.fl.
Andelslaget Fisk
Andelsringen
Fastighetsaktiebolaget Hemgården
Oy Haldin & Rose Ab
Helsingfors Aktiebank
Ab Jakobstads Byggnadsbyrå
Oy Jakolon Ab
Oy Karlon Ab
Rakennustoim. K.N. Koskinen Oy
Nordiska Föreningsbanken
Nykarleby Andelskassa
Nykarleby Sparbank
Oy Prevex Ab
Ab Trustfri Bensin

Andersén Tyne o. Roy
Bäck Paul sterbhus
Bäck Georg
Frilund Nestor
Granholm Edvard
Hansen Hans
Isaksson Viktor
Oy Jouper Ab
Kvist Aug. Vilh.
Nygren Reinhold
Pensar Karl Johan arv.
Rajander Torkel
Wiklund Leo Karl
Bäck Margit
Sarlin Hanna arv.
Försäkringsaktiebolaget Fennia PatriaLäs mer:
NIK av Erik Stenwall.
Innehållsföreckning till Täckningskoll.
Kommunalaxeringen 1911.
(Inf. 2008-05-18, rev. 2023-12-27 .)