Taxeringslängden över 1911 års skattskyldiga är skriven med löpande text och sorterad alfabetiskt efter inkomststorlek i tre intervall. För att underlätta läsningen presenteras uppgifterna här i tabellform. Som komplemet finns sammanställningen sorterad enligt yrke, efternamn och inkomststorlek.

Det fanns närmare 300 skattskyldiga, men endast 195 är upptagna. De övriga hade så liten inkomst att de inte tagits med.

Kollade hur många som förekommer i andra sammanhang och efter första försöket har jag hittat 134 personer. Vissa personer finns det dock inte mer uppgifter om än deras födelse- och dödsdatum.


Österbotten

——
Nykarleby

Kommunaltaxeringen slutfördes senaste måndag. Vi meddela ur taxeringslängden följande utdrag:

För en inkomst af 5,000 mk eller därutöver äro följande skattskyldige taxerade:

handlandeAugustCasén7,800
handlandeAxelKisor8,000
tullförvaltarL.Nilsdorff6,000
handlandeWilhelmSiegfrids5,200
Wasa Aktiebank19,000
bankdirektörAntonDamstén6,200
överlärarK. F. Spolander8,200
Nykarleby Aktiebank51,800
bankdirektör GeorgLönneström8,200
stadsläkareGustafAhlström11,200
provinsialläkareNilsDurchman8,600
handlandeAxelHerler8,400
lektorIivari E.Koskimies5,600
lektorK. J.Hagfors13,000
änkanAmanda Jakobsson6,200
handlandeWilhelmFagerholm6,400
apotekareGustafRoos16,000
vicehäradshöfdingP. W. Lybecks sterbhus10,000
frökenEmiliaLybeck7,000
konsulinnanPaulineGrundfeldt40,000
frökenHilmaGrundfeldt5,000
frökenThyraGrundfeldt5,000
lektorA. F.Mennander6,400
postförvaltarWilhelmHeurlin5,400
assessorskanAlexandraLindbohms sterbhus5,200
direktorGustafHedström8,800
borgmästar OscarCalamnius6,000
Nykarleby utminuteringsbolag38,000


För en inkomst af 2,000—4,800 mark:

bokhållarM.Zachris2,600
fruSofiaSundström4,200
firmaJ. W.Nessler3,600
ingeniörPaulNessler3,000
frökenAnna Nordqvist4,000
handlandeH.Halme4,400
handlandeViktorHolmström2,000
handlandeJ. P.Holmström2,800
handlandeReinholdHolmström2,400
handlandeJoelNordling4,600
handlandeKarlGranberg4,200
fruFredrikaÖhman2,400
formanOskarHäggblom3,600
handlandeGustafHäggblom2,000
veterinärläkareR.Laurell3,800
gårdsägarHermanHermansson2,000
skräddarJoelFinnström2,400
gårdsägarHermanJakobsson2,800
lokomotivförarEdvardWidell2,000
fabrikörAugustJakobsson3,800
Holländer & C:o4,000
handlandeS. A.Liljeqvist 2,000
gårdsägarAndersBlomqvist3,000
telegrafchefSimonMyntti3,000
Josef Herlers Bokhandel3,000
tullvaktmästarJohan Gustafsson 2,000
skomakarPaulSkog3,600
rådmanC. F. Öhrling4,800
slaktarAndersNyman2,400
postiljonHermanHäggström2,000
rådmanCarlNylund3,000
frökenMatildaNylund2,000
handlandeArturMattsson 4,000
skräddarHugoEriksson2,000
normalskollärarAlexanderBjörklund4,800
doktorinnanInaBackmansson
[maken]
2,200
frökenLydiaSundström3,000
lokomotivförarJoh.Johnson2,000
tullvaktmästarOssianSund2,400
fruNannaGrundfeldt2,600
lektorAlarikFougstedt2,600
stadsfiskalA. M.Gyllenberg2,000
konduktörJoelAhlström2,000
lektorskanRosaBackman3,200
frökenAnna Källman2,000
byggmästarKarlBjörklund2,600
folkhögskole-föreståndarEinarHedström3,000
tulluppsyningsmanWilhelmJakobsson2,000
bryggeriägarAlfredHerler3,200
Aktiebolaget Bocks ölförsäljning3,600


För en inkomst af 800—1,800 mark:

inspektorFransGästrin1,800
skomakarJohan Källström 1,000
gårdsägarJ. G.Birck1,200
plåtslagarEdvardSjöblom1,000
kommissionslantmätarThureHeikel1,000
bokhållarIvarKisor 1,600
prostinnanSofiaSchalin1,200
frökenEmmiSchalin1,000
guldsmedJ.Kantola1,600
bagerskaLovisaSigfrids1,400
bankdirektörGeorgLönneström1,400
källarmästarTh.Berglund1,000
urmakarA. J.Blomström1,400
fruSelmaSalin1,000
poliskonstapelAugustJohansson1,600
frökenHannaWenman1,200
vaktmästarJoh.Österlund 1,400
sjömanEdvardHellstrands [?] arfvingar1,000
snickarRichardSalminen1,000
gårdsägarJakobSmeds1,000
gårdsägarJohannesMattsson1,600
poliskonstapelAlfredLund1,000
gårdsägarAxelBacklund 1,800
urmakarKarlPelander1,000
mekanikerKarlGranroth1,200
Nykarleby Hvitvaruafär1,400
skomakarW.Blomqvist1,000
bokhållarIvarHolstius1,000
Aina Rönnings Pappershandel1,200
fruAlf.Dyhrs arfvingar1,000
frökenJosefineBergh1,200
snickarAndersLiljeqvist 1,000
garfvarErikEriksson1,000
sjömanAlexanderJohansson1,000
tullvaktmästarHelgeGranlund1,000
rådmanCarlNylunds barn1,000
fruSofiaYlönen 1,000
gårdsägarAndersMattsson1,000
frökenMariaCastrén1,800
frökenEvaRoos1,800
frökenGiselaLiljebäck1,600
frökenFannyAhlbäck1,800
rådmanJ. A.Lybecks arfvingar1,400
timmermanEliasWiik1,600
timmermanGustafWik1,000
sjömanGustafBoman1,400
gårdsägarHenrikBjörklund [?]1,000
snickarKarlWikman1,000
tullvaktmästarAugustJakobsson1,400
postförarJohanKarlsson1,000
fruInaJärnefelt1,600
snickarJohanEriksson1,000
timmermanFredrikLiljeström1,000
sjömanAndersMattsson1,000
sjömanWilhelmAndersson1,600
sjömanWilhelmJakobsson1,600
snickarUnoSarlin1,200
lotsHermanSämskar 1,200
snickarEdvardBjörklund 1,200
tullvaktmästarAxelLöfsten1,200
snickarJohanHolmqvist1,400
handlandeJoh.Öhrling1,400
målarEmilSundell1,200
brandvaktJakobNilsson 1,000
sjömanJohanHolmström1,000
gårdsägarAxelHästö1,200
fruMayGrönberg1,600
trädgårdsmästarKarlBergman1,200
skogsvaktMattsNyberg1,200
arbetarAndersJakobsson1,000
brandvaktErikNordlund1,000
väktarEmilNordling1,800
gårdsägarJoh.Johansson1,200
fröknarAlina o. SigridLybeck1,800
gårdsägarMattsMattsson1,400
stationskarlenWilhelmHägglund1,000
postiljonE.Kytölä1,200
frökenHuldaAhlström1,200
verkmästarElisJohansson1,800
gårdsägarKarlWik1,200
bagarOttoSundell1,200
frökenThyraStrömberg1,000
agentA.Forsberg800
emigrantJoelHöglund800
sättarenOlofHögbom800
frökenRosaÖhman800
smedJohanKarlsson800
urmakarIsakBlomström800
änkefruMariaAhlstedt800
målarKarlGrönlund800
arbetar AugustRönnlund800
frökenMariaHolstius800
timmermanJoh.Holländer800
sjömanGustafHellstrand [?]800
fruHannaSarlin800
folkskollärarM. W.Frostes barn800
smedKr.Koppelomäki800
gårdsägarhustruLisaMarkkula800
Nykarleby Arbetarförening800
skomakarAndersSkog800
ackuschörskan [barnmorskan]TereseBoxström800
sjömanJ. AndersHellstrand800
arbetarJoh.Nylund800
fruAnna Pettersson800
timmermanPetterHolländer800
sjömanJohanJansson [?]800
brandvaktAndersJohansson Kauhajärvi800
kosthållerskanJohannaRosenback800
lotsNilsRank800
trädgårdsmästarAxelThunberg800
gårdsägarAndersNordqvist800
arbetarEmilHägglöf [?]800
sjömanCarlOlson800
lotsJohanWik800
frökenHelmiNylund800
frökenElinBoström800
banvaktR. P. Ikäheimonen800

S:a 198. 45 sakanr länkar, 153 har länkar= 77,3%

Övriga skattskyldiga, uppgående till inemot 100 personer, äro taxerade för en inkomst af 400—600 mk.


Österbottniska Posten nr 5/1912.
Lars Pensar tillhandahöll.


Läs mer:
Taxeringsuppgifterna sorterade enligt yrke, efternamn och inkomststorlek.
Innehållsföreckning till Täckningskoll.
Taxeringskalender 1964 (utan inkomstuppgifter).
Fler artiklar och notiser ur ÖP.
(Inf. 2005-01-21/HK-F, rev. 2015-01-27 .)