Seminariegatan januari 2005


Seminariegatan vid infarten till folkhögskolan, mot söder.

I den stiliga välvda källaren i f.d. seminarie-/stadsträdgårdsmästarbostaden till höger som härstammar från grevskapstiden, hade bland andra Grundfeldt delar av sitt varulager. I folkhögskolans grindstuga till vänster fanns fram till början av 1940-talet Hagnäs diversehandel. Strax norr om trädgårdsmästarbostaden gick gränsen mellan staden och landskommunen fram till kommunsammanslagningen 1975.


Foto. Lars Pensar.


Läs mer:
Tröskning på Smedsbacka.