Allmänt
Om du kommit hit bakvägen och det är trångt på skärmen, kan du se på etiketterna i ett nytt fönster.


Senast infört (2023-09-24): Hanséns café.

Allmänt

Jag samlade tändsticksaskar och -etiketter i mitten på sjuttiotalet och var med om övergången från trä- till pappaskar. Jag blir nostalgisk när jag ser alla femsiffriga telefonnummer som börjar med 20. I dag är numren sjusiffriga och börjar med 72. Men å andra sidan har riktnumret sedan 11 oktober 1996 bara två siffror, 06 istället för 967.

Telefonnummerostalgin slog till igen i september 2018 när mamma sade upp telefonabonnemanget för 20 397 som jag var uppvuxen med. Då försvann ännu en koppling till barndomsstaden och nu finns endast mamma [i september 2019 gick hon bort], systersonen Elias och ett antal gravstenar kvar. Och förstås en massa minnen.


I samband med hemsidesarbetet har jag kommit i kontakt med storsamlaren Juhani Nyman i Västerås, född i Bennäs, och har då återupptagit samlandet och samlingen har utökats genom bidrag av:
Bidragare

  askar och etiketter av:   ... och bilder av:
A Inropat på auktion C-JE Carl-Johan Eriksson
BB Bo Backlund GN Gudrun Nygård
JN Juhani Nyman   (Börje Nygårds samling)
LP Lars Pensar HB Henrik Backman
PS Pertti Suutari   (Albert Backmans samling)
PP Pia Prost JN Juhani Nyman
RS Ronny Sjöblom KA Kristina Ahlbäck
SH Stig Haglund RT Roland Teir
    SF Stefan Fors
    UH Ulf HaglundFörklaringar

Etiketter som är specialtillverkade för i staden och landskommunen verksamma företag redovisas i färg.
Juhani Nyman har gått igenom Matti Tamminens tändsticksetikettkataloger och sammanställt etiketter som förekommit, men ännu inte finns här. Dessa bilder är svartvita.
Vissa etiketter som förekommit, men som ännu inte är tillgängliga illustreras med svartvita typbilder. D.v.s. samma utseende som den som saknas, så när som på firmauppgifter. Dessa är dessutom markerade med ett rött diagonalt streck.
De gatunamn som gällde år 2009 används.
*Etiketten finns i samlingen. Ej *-markerade etiketter är jag intresserad av att komplettera samlingen med.
**Ask med etikett finns i samlingen.
*/** Både etikett och ask med etikett finns i samlingen.
() Låg kvalitet.
+ Dubblett som gärna bytes finns i samlingen. Ej up to date, så om du samlar, hör av dig!
Representerade tändsticksfabriker


Representerade 
tändsticksfabriker
Ort
 
Verksam-
hetsår
Antal år Antal
kända
Björneborgs Tändsticksfabrik A. B./
Porin Tulitikkutehdas Oy
Björneborg 1861–1972 111 18
Nykarleby tändsticksfabrik Nykarleby 1872–1905 33 ca 15
Saaris Tändsticksfabrik Mäntsälä 1904–1937 33 2
Osakeytiö Savo Kuopio 1915–1937 22 6
SOK Vaajakoski 1919–1969 50 2
Kauppiaitten Teollisuus O.Y. Lahtis 1924–1956 32 24
Tulitikku Oy Jokela 1933–1942 1972–1981 18 5
Tukkukauppojen Oy/ Jokela 1942–1981 39 14
     Tuko Oy     ”     2
KESKO Oy Lahtis 1956–1969 13 11
Finn-Match Oy (Grundades av KESKO, OTK och SOK.) Jyväskylä1969–1995 26 7
Finn-Splint Oy Lehto Oy Äänekoski1988–2005 17 6
Plån       7
    S:a   ca 119


I dag tillverkas tändstickor utomlands och importeras av diverse ”företagare”, men en del etiketter lär fortfarande (?) tryckas i Finland. Bland importörer finns en firma Lehto som fanns redan vid 1990-talets början och konkurrerade med Finn-Match, då hette de Finn-Splint. Just nu finns en stor firma som kallas MAXMATCH som har reklamaskar som specialitet.

Juhani Nyman tillhandahöll fakta.


Eventuellt görs också materialet till askarna fortfarande här. I början av 90-talet lossade jag, vid Swedish Match i Tidaholm, ett helt lass av rullar med färdigt perforerat material som skulle bli tändsticksaskar. Jag tog bara trailern i Stockholm så jag minns inte varifrån de kom, men kanske någon som fortfarande är verksam inom transportbranschen eller pappersbranschen kan komplettera.

Johan Willman meddelade.
(Inf. 2012-12-11.)EtiketternaBergelund
Bror Johansson nämnde för Lars Pensar att det under hans barndomstid funnits etiketter med texten Bergelund, säkerhetständstickor och Nykarleby Tändsticksfabrik. På basen av hans beskrivning ritade Lars skissen till höger som stämmer väldigt bra överens med den riktiga etiketten.

*      *      *

Kontaktade Juhani Nyman för att få info om etikettypen. Han berättade att det tidigare har förekommit uppgifter om att etiketten kommit från Nykarleby, men att man på senare tid kommit fram till att den härstammar från Nurmo tändsticksfabrik. På dessa finns ingen text om Nykarleby tändsticksfabrik, så det är möjligt att samma bild med olika texter använts vid olika fabriker. Sista ordet är således inte sagt i ämnet.
(2006-05-19.)

*      *      *

Knappt ett år senare återkom Juhani med ytterligare upplysningar: Jag har tittat närmare på fabrikshistoriken. Du sa att Bergelundaren var enkel och ”handritad”. Tittar man närmare på Nurmo så finns ett par till av enkel typ. Nykarlebys däremot är alla stilrena.

Nurmofabriken hette officiellt Katilan Tulitikkutehdas och verkade från ca 1908 till 1913 när den gick i konkurs.
I mars 1913 startades ny fabrikation i samma lokaler med firmanamnet Vaasan Tulitikkutehdas O.Y – Wasa Tändsticksfabrik A.B. I oktober 1914 upplöstes firman, förmodligen p.g.a. av materialbrist med anledning av första världskrigets utbrott. Även från denna fabrik finns ett par enkla etiketter.

Sammanfattningsvis är Bergelund från 1908–1913. Nykarleby slog ju igen någon gång 1905.
(2007-04-03.)

*      *      *

Etiketten Bergelund med fyr fanns nyligen till salu i Helsingfors för 50 €. Flertalet samlare i Finland vill nu placera Bergelund i Nykarleby, skrev Juhani den12 september 2007.

*      *      *

I juli 2009 kom Lars Lindfors med ett bevis för att Bergelund är från Nykarleby.JN

JN*

JN

HB
(Inf. 2009-02-24.)

 

Bergfeldts Livsmedel
Affären startades 1949 av Elvi Bergfeldt. Affären lever vidare i Torghallen.
Fotografi av Rafael Sjöblom.
 
     
JN*+
Tuko. 1963–70.
(2005-04-12.)
*/(**)
Kesko Oy 3756.
  
 
.JN*
Tukkukauppojen OY Juhani kommenterade: ”Bergfeldt gul, ny. Inte i katalogen.
(2012-10-28.)
JN
Tukkukauppojen OY. Den rosa/ röda/ orange de nämner har jag inte sett.”
 
 

Cykelaffär B. A. Blomqvist
Grundades 1940 under annat namn och var första tiden verksam på Sollefteågatan 17 (?), Ylönens gård nästan mitt emot Fors bilverkstad mellan Fors och Blomström, därefter i Bircks bastu nedanför Köttkontrollen och flyttade slutligen till Kampen, dåvarande Jakobstadsvägen 3, före julen 1954. Allt var inte färdigt då ännu, flera rum t.ex. på andra våningen fördigställdes successivt. Vår mor bodde där till hösten 1984. Verksamheten upphörde 1985. Därefter var det uthyrt tills det såldes åt nuvarande ägarna 2014.

Faktura, kuvert och annons. B.A. står för Bernhard Alexander.

Uppgifter av Alf och Signe Blomqvist mars 2003.
Kompletterad i oktober 2020 av Alf B. och Inger Englund.

Affären var en stor tillgång när vi var i mopedåldern eftersom kopplings- och gasvajrar hade en benägenhet att haverera under helger. I nödfall kunde man ”pimpla”, d.v.s. hålla styret med den ena handen och gasvajern med den andra. Bernhard bodde ovanför verkstaden och stod till tjänst med reservdelar även utom ordinarie arbetstid. Och egentligen var han pensionerad den tiden vi anlitade honom.


**
Reklamplån.
 

Busstationen 1954–197?
Ab Haldin & Rose Oy hade busstationer i Jakobstad, Nykarleby, Jeppo, Munsala och Oravais.

Läs mer: Busstationen av Erik Birck.
(2005-02-21.)


JN*
Tukkukauppojen Oy, ca 1955.

Aug. Casén 1908–1940

Jorma Metso undrade om jag visste vad RADIO som finns på vissa etiketter betyder. Det gjorde jag inte, men det gjorde däremot Juhani Nyman:

Enligt katalogen Kauppiaitten Teollisuus försågs huvuddelen av etiketterna med nummer. I princip var det löpande tillverkningsnummer. En del har dock startats om så att samma nummer förekommer på olika affärer. Dessutom användes RADIO, VALIO och KERHO beteckningar för särskilja vilka typer av stickor det var. Bl.a. fanns det skillnader i tändsatsernas färger.
(2006-02-28.)

Läs mer: August Casén av Erik Birck.

 
     
JN
Osakeyhtiö Savo, ca 1935.
   
     
JN,A*
Kauppiaitten teollisuus Oy, Kb.M. 743
Ca 1935. Min etikett har beige bakgrundsfärg, men vet ej om det är en annan etikett eller skanningen som gjort att den redovisade är gulare.
PS*
Kauppiaitten teollisuus Oy,
ca 1935. Kb.M. 926
(Inf. 2012-10-02.)
HB*
Kauppiaitten teollisuus Oy,
ca 1935. Kb. M. 1326

(Inf. 2009-02-26.)
     
JN
Kauppiaitten teollisuus Oy, röd,
ca 1935. 3773
JN
Kauppiaitten teollisuus Oy, blå,
ca 1935. 3773 (Ramen beskuren.)

Kauppiaitten teollisuus Oy, grön,
ca 1935. 3773
     
   
JN*
Kauppiaitten teollisuus Oy, gul,
ca 1935. 4458
JN*
Kauppiaitten teollisuus Oy, vit,
ca 1935. 4458
JN*
Kauppiaitten teollisuus Oy, grön
ca 1935. 4458
(2020-08-29.)
   
JN*
Tulitikku OY, ca 1935.
JN*
Kauppiaitten Teollisuus OY 82,
1958-60.
(2005-05-24.)
 

Bror Ceder
Bror tog över verksamheten efter Hugo Casén 1961. Åren XX -XX drev man även filialen Socklotboden samt järnaffär på Bangatan mitt emot församlingshemmet. Den högra etikettens fuktskada beror på att den använts till det gammaldags arrangemanget med bomull och tändsticksask mellan inner- och ytterbågar.

 
     
RT,JN*,PP**
KESKO OY, ca 1960. 2846, vit
(2018-03-25.)
JN*,PP**
KESKO OY, ca 1960. 2846, ljusgul
(2018-03-25.)
*,**
KESKO OY, ca 1960. 5006
(2020-05-03.)
   
Samma som ovan, den första etiketten jag lade in i juli 2002 är kvar av nostalgiksäl när jag fick en av bättre kvalitet.
 

Hotel Eden
Hotellet fanns i anslutning till Restaurang von Döbeln på Bankgatan 7 och drevs av Vera Liljedahl. Verksamheten och sju av rummen, samt en privat bostadslokal såldes 1970 till Agneta och Leif Sjöholm som drev hotellet till våren 1975. Vera Liljedahl behöll fyra rum som hon främst hyrde ut åt skolelever. Därefter fortsatte restaurangägaren Maj-Gret Björklund en tid med rumsuthyrningen. År 1995 byggdes hotellet om till bostäder.

Se även A. Liljedahl.


*
Reklamplån.

Esso-service-bar
Servicestationen med café startades 1959 av Väinö Kavander och Stig Sundqvist. År 1986 blev firmanamnet Kavander & Holmlund. Från och med 1989 hyrdes verksamheten av Holmlund Kb. Sedan december 1998 heter företaget Kavanders service Kb. Släkten Kavander har således varit med ända sedan början.

Läs mer: Essoservice byggs i Nkby.

 
     
JN*
Porin Tulitikkutehdas Oy, ca 1960.
(2007-04-02.)
*/**
Tukkukauppojen Oy, ca 1970.
JN,A*
Tukkukauppojen Oy, ca 1970.
(2007-05-08.)
     
*/**
Tukkukauppojen Oy, ca 1975.
*+
Tukkukauppojen Oy, ca 1975.
 

Skillnaden mellan den vänstra och den högra är att firmanamnet på den vänstra är uppdelat på två rader och att den högra inte har tillverkartext..
 
   
*/**+
Finn-Splint. 1995–2002
JN*
Finn-Splint. 1995–2002
(Inf. 2008-01-30)
 
 
Bjarne Fors Bilreparationsverkstad, 1930–1996
Bilverkstaden startades wv Erik Fors 1930, togs över av sonen Bjarne 1956 som drev den till sin död 1993 då Olof ”Olle” Wikman tog över och drev den till 1996.
Verkstaden av Stefan Fors.

SF
 
Emil Fors
Affären drevs av Emil Fors i Kovjoki. Fors flyttade sedermera till staden och drev Fors Järn & Glas mitt emot församlingshemmet.

     
GN*
Osakeyhtiö Savo, ca 1935.
RT
Osakeyhtiö Savo, ca 1935.
(2011-11-06)
 A*
Osakeyhtiö Savo, ca 1935.
(2014-01-28)

Kommentar av Juhani Nyman:

Den mittersta är inte en färdig etikett utan ett exempel på makulatur. D.v.s. den har kommit ut från tryckeriet som pappersrester. Man har tryckt endast en färg och därefter kasserat av någon anledning. Dylika finns i olika varinter av ALLA etiketter. Jag har aldrig ansett dem som riktiga. Endast om sådan halvfärdig har varit på ask är den samlingsvärd.
 
 

Forsby Landthandel
Kristina Ahlbäck lade ut 1148 på facebookgruppen Nykarleby.

Systrarna Nilsson drev bybutiken ännu på 50-talet. Sen kom en kiosk vid Gyllenbergs där gamla Forsbyvägen når Jeppovägen. Den sköttes av en Markbypojke (Björkholm eller liknande) som sen flyttade till Kristinestad och hade butik där på Salavägen. Vi bodde grannar med honom då och handlade i hans lilla butik.

Butiken bild 1 och förstoring, bild 2 och förstoring.

Lars Pensar kommenterade och fotograferade den 26 mars 2014.
 

Så långt är allt som det ska vara. Men i april 2023 delade Anders Fors d.y. en artikel om att den gamla butiken utsetts till ett av Finlands finaste hem i kategorin sommarstugor. Delade då sidan och då hörde Håkan Blomqvist av sig:

Dessa tändsticksaskar tror jag inte är från Nykarleby Forsby, för vi hade telefon nr 13, och vi hade ingen lanthandel. Eventuellt Pedersöre Forsby?

Kollade med Anne-Maria Willman, numera boende där:

Mikael säger att butiken här som nån Olin drev hade telefonnummer 13.

Men etiketterna får vara kvar:
(Inf. 2023-04-21.)

 
KA
Kauppiaitten teollisuus O.y.,
ca 1935. Kb.M. 1148
(2014-03-31.)
JN*
Kauppiaitten teollisuus O.y.,
ca 1935. Kb.M. 5277
(2014-04-02.)
 

Gleisners köttaffär
Göran Gleisner övertog, efter sitt giftermål, affären på Bankgatan 20, efter sin far, kötthandlaren Hugo Gleisner, som öppnat affär i sin gård efter kriget. Göran flyttade affären till Pihlainens affärshus vid mitten av 1950-talet. När Pihlainen 1966 sålde huset till byggn. byrå Jungerstam och huset revs för ett nybygge, flyttade Göran sin affär till sin ägandes gård Borgaregatan 10 i den f.d. Alko-butikslokalen. Efter det Gröna huset uppförts på tomten Bankgatan 10, år 1967, återflyttade Göran affären till Bankgatan 12. På det stället kunde affären sedan något förstora utrymmet och verkade där tills den efter några år inpå 70-talet upphörde.
Lars Pensar, november 2011.

 
     
**/*
Tukkukauppojen Oy, ca 1960.
*
Tukkukauppojen Oy, ca 1960, röd.
(2013-09-25.)
 
 

Granberg
Café- och bagerirörelse drevs på tomten där TB finns i dag.
Fotografi av gården och mer fakta.
(2005-03-01.)


BB*
Tulitikku Oy, ca 1935.

R. Haglunds livsmedel, 1958–1981
Affären fanns i ”Lövhyddan”.

*
Tuko.
1963–70

KESKO Oy 3749, ca 1960, röd.

KESKO Oy 4089, ca 1960, blå
     
**
KESKO Oy 5002, ca 1960.
(2005-08-28.)
*
Finn-Match Oy, ca 1975.
 

Haglunds bageri, 1938–1983
Grundades av bröderna Holger, Börje och Erik Haglund. Inlöstes 1960 av Holger. Erik fortsatte inom bageribranschen hos Hänninens bageri i Vasa och Börje flyttade över till R. Haglunds livs. 3 heltidsanställda. Övertogs av Rainer Lillkung från Oravais.

Läs mer:
Av Erik Birck.

 
     
*+
Porin Tulitikkutehdas Osakeyhtiö, ca 1960.
UH
Reklamplån.
 
Hagnäs Diversehandel –1941?
Diversehandeln drevs av Edvard Hagnäs i Folkhögskolans grindstuga och upphörde 1940 eller 1941. Förutom livsmedel kunde man även köpa bland annat cyklar. Familjen emigrerade till Kanda. Dottern Helen mördades på Metropolitan i New York. Några ord av Börje Wilkman.
 
     
GN*
Kauppiaitten teollisuus O.y,
ca 1935. 2389
GN
Kauppiaitten teollisuus O.y,
ca 1935, blå 2389
JN*
Kauppiaitten teollisuus O.y.,
ca 1935, grön. 2389
(2006-02-19.)
 
HN*
Kauppiaitten teollisuus O.y.,
ca 1935. Kb. M. 5419
(2010-11-02.)

Kauppiaitten teollisuus O.y.,
ca 1935, röda och svarta segel. 7288
(2018-03-04.)

Kauppiaitten teollisuus O.y.,
ca 1935 med blåa och bruna segel. 7288

Hanséns Café 1938–1977

Fotografi av gården och mer fakta.

 
     
BB,A*
Porin Tulitikkutehdas Oy, ca 1960.

Tukkukauppojen Oy, ca 1970.
(RT),A*+
Tukkukauppojen Oy, ca 1970.
(2011-11-06.)
  Skillnaden mellan dessa två är att texten på den vänstra står endast till vänster och på den högra står TUKKUKAUPPOJEN OY till vänster och KESKISISÄLTÖ 50 KPL till höger.
    A*
Tukkukauppojen Oy, ca 1970.
(2023-09-24.)
  Skillnaden mellan denna och den ovanför är förutom kulören att på den nedre står det TUKKUKAUPPOJEN Oy.

Victor Holmström 1908–1962

Läs mer:
Av Erik Birck.

 
     
GN*+
Saaris Tändsticksfabrik, ca 1930.
JN*+
B:borgs tändsticksfabrik Ab,
ca 1955.
(2005-05-16.)
LP*
B:borgs tändsticksfabrik Ab,
ca 1955.

V. Hägglund 19??–1972
Livsmedelsffären drevs av Edvard Hägglund som tagit över efter sin far V. Hägglund i det gula huset vid Bankgatan 27, korsningen Karlmansgatan. Som ett minne av verksamheten finns skyltfönstret kvar. Enligt uppgift från Sixten Nyman upphörde affären den 30 juni 1972.


Rigmor Kellokoski:

Där handlade mamma också. Jag fick ibland gå och handla. Trevlig butik minns jag det var. Paret Hägglund var trevliga och man fick en karamell då då. Frun hette Magda. Allting var i lösvikt. Mjölen fanns i utdragbara lårar och kaffe maldes i kvarn. Äggen såldes från gårdens egna höns. Karamellerna fanns i stora glasburkar. Fazers bästa karameller andra sorteringen kunde vara lite kantstötta och vi kallade dem Sopona. Och mycket mer fanns det.

Lisa Blöth:

Hans ”malakött” levererades varje dag färdigt malet från slakteriet.

(Inf. 2024-04-07.)


GN*
Osakeyhtiö Savo, ca 1935.
 

Jeppo-Oravais Handelslag m.b.t.
”Butiker i Silvast, Jungar, Ytterjeppo, Pensala, Ruths, Oravais kyrkoby o. Kimo.”

År 1959 fusionerades Nykarleby handelslag med Jeppo-Oravais Handelslag.

A*
Tulitikku Oy, 1930-talet.
(2015-03-25.)
 
Juthas monument
Man kunde tro att etiketten ingår i en serie med minnesmärken från 1808–09 års krig, men så är inte fallet, berättade Juhani Nyman.
(Inf. 2011-11-06.)
RT
Osakeyhtiö Savo, 1930-talet .
 

Juthbacka Turistcentrum
Det oftast rekonstruerade företaget i staden:
- Svante Isomaa drev verksamheten 1977–1992.
- Mats Sabel från Oravais Wärdshus 1992–.
- I dag (2002) ägs både Juthbacka och Restaurang von Döbeln av Gösta Sandberg.
- I dag (2003) ägs Juthbacka av staden och Restaurang von Döbeln, som jag envisas att kalla den trots att den fått ett nytt namn.
- I dag (2005) drivs Juthbackarestaurangen av Carina Johansson.
- I juli 2013 togs restaurangen över av Thomas och Maria Rönngård som tidigare drivit Nykarleby Wärdshus.

 
     
**
Reklamplån.
**
Vitt reklamplån.
Svenska Tändsticks AB

(Inf. 2019-02-26.)
Källargrillen 1967–84?
Baren och kiosken med matservering i källaren, med den speciella ”fuskelden”, verkade på Topeliusesplanaden 11 och drevs av Carita Nygren. Andra ägare var Tuula och Matti Wacker, Mikawl och Diana Enqvist och Gunvor Johansson. Omnämnd i ”Döbelns gränd” av Robert Åsbacka.
 
     
JN*+
Tukkukauppojen Oy, ca 1970.
*/**+
Finn-Match Oy, ca 1975.
 
 

A. Liljedahl –1964
Arthur Liljedahl inledde affärsverksamhet i Kovjoki och etablerade sig i staden i huset på Bankgatan 12 efter att ha köpt Strandbergs köttaffär. År 1959 byggde han affärshuset snett mitt emot på Bankgatan 7. Ragnar Fors tog över affären 1966 men Liljedahl forsatte sin affärsverksamhet med kontor i källaren och lager i ett uthus på gården.

Se även Hotell Eden och restaurang von Döbeln.

Läs mer:
Affärsmannen Artur Liljedahl av Leif Sjöholm.

 
     
BB*
B:borgs tändsticksfabriks Ab,
ca 1955.
(2005-04-05.)
JN*
B:borgs tändsticksfabriks Ab,
ca 1955.
 
     
JN*+
KESKO Oy 2887, 1960-70.
(2005-04-26.)
JN*
KESKO Oy 2887, 1960-70.
(2005-04-26.)
 

Arne Markkula 196?–1973
Arne Markkula drev livsmedelsaffär i trevåningshuset vid Bankgatan 17 till början på 1973 och hade även en butiksbil. Ester Syynimaa tog över affären. Han avslutade sitt yrkesliv inom livsmedelsbranchen som köttmästare vid Andelsringen, men arbetade en tid efter det som sotare.

Rose-Marie Herrs (f. Marklund) minnen från butiken:

Jag började jag jobba hos min kusin Arne Markkula och hans fru Solveig 1962-06-01 och jobbade där till 1963-09-15. Butiken fanns då i byggnaden mittemot Blomströms urmakeri.
     Det var slitsamt att hämta mjölken från mejeriet på ”pedin” och väga upp mjöl, socker och gryn i påsar.
     Varje fredag efter ca kl.18:00 skulle även butiksbilen packas med varor. Arne körde runt på landsbygden och jag fick även åka ut med den ibland och tänk vad roligt det var. Vad jag minns så var det runt Nålörn, Grisselören, Socklot, Sundby, Lippjärv, Kovjoki, Ytterjeppo och i Munsalatrakten. Han stannade alltid efter vägen där det var kunder som ville handla. Tänk vilken service de hade! Det skulle vara så nu också så kunde gamlingarna bo kvar på landsbygden.
     Kommer även ihåg när första persikan kom och jag frågade urmakare Blomström om han inte skulle köpa en och han sa att nej fy så ludna frukter kan ej vara bra att äta, den är ju ludnare än min kärring.
     Ja detta var bara lite minnen från min tid på Markkulas butiken.

MVH tvistfia, som jag oxå kallades.
Även Liljedahl hade butiksbil.
(Inf. 2008-01-16.)

     
BB*+
Porin Tulitikkutehdas Oy, ca 1960.
(2005-04-19.)
A*
KESKO Oy 4089, ca 1960.

(2013-11-24.)
 
     
A*
KESKO Oy 4994, ca 1960.

(JN 2011-06-28+, ny 2020-05-03.)
JN*
Finn-Match Oy, ca 1970.
(2007-01-13.)
 
 

Joel Nordling
År 1911 grundade han butik för kolonial- och korta varor, tyger och ammunition.

Läs mer: Av Erik Birck.


     
A*
Saaris Tändsticksfabrik, ca 1935.

(2015-02-25.)
JN*
Saaris Tändsticksfabrik, ca 1935.

(2019-05-29.)
 

Nykarleby kyrka
Motiv finns från hela landet i denna ”landskapsserie”.

Läs mer:
En större förstoring.
Kyrkan i kapitlet Fakta.

 
     
JN*
Porin Tulitikkutehdas Oy, 1935–40.
JN*
Porin Tulitikkutehdas Oy, 1940–45.
JN*
Porin Tulitikkutehdas Oy, 1940–45(?).
     
JN*
Porin Tulitikkutehdas Oy, 1940–45(?).
JN*
Porin Tulitikkutehdas Oy, ca 1953.
 
(2005-03-28.)    
 

Nykarleby stads vapen
Jag bad Juhani Nyman berätta om etiketten:

Till din fråga om fler stadsvapen så finns en i exakt samma färgsättning för Jakobstad (2 varianter). Sedan finns några andra med blandade färger i rött, grönt, gult och med stads- eller kommunvapen. Men de har då också affärsreklam. Finns: Kronoby, Uleåborg, Närpes, Rovaniemi och Vasa. Den sista med en Vasa-kärve och nertill finns en halvcirkel med bokstäverna R R. Tveksamt ”vapen” finns från Kajana med bild av ett segelfartyg.

Varför det utgavs för Nykarleby och Jakobstad är en s.k. bra fråga. Antingen var det någon idé från städerna eller vad? SAVO måste ju fått en impuls från någon. Hitta upplysningar om det! Var finns det sådant?

Läs mer:
Förordning angående Nykarleby stads vapen av den 19 september 1943.
(2005-02-10.)

Förstoring.JN*
Osakeyhtiö Savo 1935–40.
 

Nykarleby stads vapen
Etikett från miniask (25x41 mm).

Läs mer:
Förordning angående Nykarleby stads vapen av den 19 september 1943.
(2016-01-31.)

Förstoring.A*
 

Nykarleby Allköp 1964–1966
Ragnar Fors från Socklot tog över Liljedahls affär i lokalen längst österut på Bankgatan 9 den 14 april 1964 och drev den till den 14 juni 1966. Anställda var min moster Ulla Cederberg f. Nylund, Britta Lindvall (textil), Karita Andersén (livsmedel) och Mauri Penttinen (järn och lantbruk). Fors tog 1966 över Liljedahls affär i Socklot och Westerlunds elaffär flyttade in.

Läs mer:
Ny affär i Nykarleby.


**
KESKO Oy 3358, ca 1960.

 
Nykarleby Glassbar 196?–197?
Glassbaren drevs av Greta Sundholm i Alko-huset. Maken Sven drev den intilliggande Gulf-stationen.
(2005-02-17.)
 
     
BB*
Porin Tulitikkutehdas Oy, ca 1960.
A*
Tukkukauppojen Oy, ca 1965.
En nolla kom ej med i telefonnumret.
(2014-11-24.)
 

Nykarleby Handelslag m.b.t. 1917–197?

Läs mer:
Nykarleby Handelslag m. b. t. 1917–1959.

 
     
JN*
SOK omkring 1925.
JN*+
SOK omkring 1925.
(2005-03-10.)
HB
Tulitikku OY, ca 1935.
(Inf. 2009-02-22.)
Etiketten skadad i nederkant.
Nykarleby
Filialer i Kovjoki, Markby, Soklåt,
Vexala, Ytterjeppo
Förmånligaste inköpsställe!

Nykarleby
Filialer i
Kovjoki, Markby, Soklåt,
Vexala, Ytterjeppo
Förmånligaste inköpsställe!

Notera stavningen Soklåt!

JN*
Samma som ovanstående, men denna har nedre delen. Så matta färger p.g.a. att den är ”totaltejpad”. Juhani kommenterade: Svår serie denna blå. Tydligen i bruk under mindre än ett år.
(Inf. 2012-10-28.)
    HN*
Samlandets tjusning. Det tog drygt sex år från första kännedom om att etiketten finns tills det i samlingen finns ett någorlunda bra exemplar.
(Inf. 2015-04-26.)
    A*
Efter drygt tio år finns nu i samlingen ett bra exemplar.
(Inf. 2019-03-16.)

Nykarleby TB-service Åberg & Svenfelt
TB-stationen startades av Elmer Holm i början på 1950-talet. 1962 togs den över av över av Holger Sund under namnet Service-TB-Huolto H. Sund. Caféverksamheten utbjöds 1968. I början på 1970-talet verkade Salon Gunne-Maj i lokalen.

Servicestationen togs i mitten på 1970-talet över av Håkan Åberg och Max Svenfelt som bildade Nykarleby TB-service Åberg & Svenfelt. Greta Åberg och Håkans lillebror Ove stod i kassan. Tom Lundqvist efterträddes av Thomas Östman som jobbade som bilmekaniker 1979–81.

Roger Back, Gustav Kronqvist och Tor-Erik Knutar tog över 1981, bildade TB Autoservice och byggde ut med ett större café och skärmtak. Gustav Kronqvist, Mikael Häger och Sten-Erik Back jobbade i verkstaden. Café. och verkstadsverksamheten lades ner nyårsafton 1997, men drivmedelsförsäljningen fortsatte från obemannade automater. Cirka 2020 stängdes de.

NTC var en tid verksam i lokalen i sydöstra hörnet och i samband med fjärrvärmeutbyggnaden kring 2010 kom verkstaden till användning.

I oktober 2021 revs stationen.

Thomas Östman bidrog med fakta.

Läs mer:
Bensinmackarna i Nykarleby av Lars Pensar.
(Rev. 2023-10-29.)


**F:ma K. J. Pensar

Läs mer:
Av Erik Birck.

LP**/JN*
Porin tulitikkutehdas Oy, ca 1935.
(*2020-08-29.)
GN*
Kauppiaitten teollisuus O.y., ca 1935. Kb. M. 851
JN*
Kauppiaitten teollisuus O.y., ca 1935. 1327
     
GN
Kauppiaitten teollisuus O.y., ca 1935.
Etiketten är från affären i Munsala.Troligen nr 692.
HB
Kauppiaitten teollisuus O.y., ca 19??.
6414
(Inf. 2009-03-02.)
JN*
Kauppiaitten teollisuus O.y., ca 19??.
Kb. 8320
(Inf. 2019-05-29.)
  Det står Munsala och Monå men Pensar hade affärer i Munsalabyarna Hirvlax och Monå.  
Taxi M-B Palokangas
Taxirörelsen inleddes i december 1960 av Matti och Maj-Britt Palokangas. Hösten 2006 tog sonen Johan över och företaget heter numera Nykarleby taxiservice Kb. Skylt.

**
Reklamplån.
Ram & husgeråd
Affären drevs av Kurt Udd i affärshuset på Topeliusesplanaden 10. Där fanns ett rikt utbud av leksaker, husgeråd, souvenirer, vaxdukar m.m. Kurt hade som anställd hos Fors Järn & Glas lärt sig inramning och fortsatte med det i sin egen affär. Lilly Nylander var en trotjänare, som höll noga uppsikt så att man inte pillade för mycket på leksakerna.. Det bästa i affären var ställningen med små Matchbox-bilar.
 
     
JN*
Porin Tulitikkutehdas Oy, ca 1960.
(2005-03-10.)

UH
Reklamplån.

(*)
Reklamplån.
  Det finns även en svart variant.**  

Restaurant v. Döbeln
Restaurangverksamheten inleddes våren 1960 i Liljedahls affärshus på Bankgatan. Bland innehavarna finns Leena Visa som även drev Café Panorama i Vattentornet, Maj-Gretel Björklund, Gretel Blomström som även drev Två Kanoner i Oravais och Gösta Sandberg, som 198? flyttade verksamheten till Bankgatan 6. Bland andra Annikki Haavisto, Helga Grön och Ruth Olli, hörde till trotjänarinnorna på det gamla stället. På översta våningen fanns Hotel Eden och i trappuppgången en målning av C. G. Krokfors.

Se även A. Liljedahl.

Läs mer:
Nykarlebyrestaurangen öppnades på onsdagen i Österbottniska Posten.

 
     
**+
Porin tulitikkutehdas Oy, ca 1960. Fanns ännu på 1970-talet.
*+
Porin tulitikkutehdas Oy, ca 1960.
 
 
SLOTTE skoaffär
Uleåborg, Gamlakarleby, Jakobstad, Nykarleby.
Affären drevs i affärshuset på Topeliusesplanaden 10.
(*)
Reklamplån.
 

SPAR OSTRO / SPAR INN
År 1985 etablerade Pedersöreköpmannen Ernst Lönnqvist livsmedelsaffärren Mathörnan på Bankgatan 12. År 1992 öppnades ännu en affär i en del av f.d. Ostrobotnia Päls och fick namnet SPAR OSTRO. År 1994 upphörde Mathörnan och i stället öppnades SPAR INN i f.d. Andelsringens lokaler. En tid drevs affären i annan regi men nu är Lönnqvist åter köpman. I och med att SPAR i november 2006 upphörde, heter affären numera M-MARKET INN.

De små askarna och dito etiketterna (47x33 mm) har börjat användas på senare år och distribuerades av Finn-Splint/Lehto.
Av måtten att döma trycktes de hos UKK-Paino, Suolahti.     
JN*
200?
(2008-01-27.)
JN*
2002
(2005-05-11.)
 
SPAR OSTRO och SPAR INN. Notera samman-blandningen i telefonnumren: 967-72... Eftersom numret börjar med 72 borde riktnumret ha varit 06. SPAR OSTRO. Efter att postkontoret lagts ner 2001 blev affären småningom postombud.  
     
*/PP**
2004–2005
(2022-07-28.)
JN
2004–2005
(2008-01-27.)
 
SPAR INN. Samma etikett men på finska och svenska.  


Stadshotellet
”Den här kom med en samling så jag vet inget om ursprung, men storleken är rätt för en tändstickask. Papperet kartongaktigt, enkelt tryck med rasterplåt, sådant som tidningar hade förut innan fotosättning. Har inte suttit på en ask, det finns inga spår på baksidan av det. Gissar 1950–1960?” skrev Juhani Nyman.

JN*
(2007-04-17.) (2019-05-29*.)
 
Hugo Strandberg
Hugo Strandberg saluförde kött och kolonialvaror på Bankgatan 12. Affären såldes 1938 till Axel Liljedahl.


GN*
Osakeyhtiö Savo, ca 1935.
 
Torghallen
Affären öppnades 1979 när Andelsbankens hus vid torget stod färdigt. Christer Mörk med fru Febe inledde sin verksamhet i Nykarleby med att ta över Bergfeldts.
 
*/**
1990-talet. Finn-Match.
(2005-05-04.)
JN*
Finn-Match1990-talet.
(2011-06-28.)
 
     
A*
Finn-Match, 1990-talet.
(2014-09-23.)
A*
Finn-Match, 1990-talet.
(2016-08-25.)
 

Willmans Kolonial
Livsmedelsaffären ägdes av Gunnar Willman, som även hade ett åkeri, fanns 1965–71 i det första parkhuset på Topeliusesplanaden 23. Det var på den gamla goda tiden när slickepinnar och lakritsstänger kostade 5 penni, en ask karameller 25 penni och barnen kunde ”röka” Pamel. Mjölk köptes på detta sätt. Willmans dotter Benita var biträde och fotade två kunder.C-JE,A*
Tukkukauppojen Oy, ca 1965.
(2007-08-12.)
 

IFN IF Nykarlebynejden
Etiketten är tryckt på pappasken och plånet är ”kladdigt”, nästan som om det målats för hand. Förmodligen har tändstickorna sålts för att finansiera idrottsverksamheten.

Ett sammanträffande att en likadan ask lades ut i facebook-gruppen Nykarleby dagen efter. Då framkom att det är fotograferat på Idrottsgårdens scen och dateringsförslag varierade från 1993 till 1995.

IF Nykarlebynejden 30 år av John Strang och Raoul Carlstedt.     
**
Ca 1994. Förstoring.
(2019-02-14, rev. 2019-02-15..)

 
 

Pohjanmaa – [Österbotten]
Etiketten är inte specifik för Nykarleby, men den är mycket förknippad med min uppväxt. Det var på den gamla tiden när rökverk låg på vardagsrumsbordet och far i huset satt inomhus och bolmade ”Nortti” utan minsta tanke på att det var en sanitär olägenhet. Själv bidrog man till verksamheten genom att ibland köpa cigaretterna, tända och trycka på snurraskkoppen så att aska och fimpar åkte ner i den.

Innan jag kunde läsa tyckte jag att bilden föreställde en mygga. Det är därför den är upp och ner. För pekaren över bilden för att se vad den egentligen föreställer!

”Varo ettei lapsikulta
pääse raapaisemaan tulta”


En ren med ett fjäll i bakgrunden.*
Tukkukauppojen Oy, 1960-talet.Läs mer:
Innehållsförteckning till kapitlet Tändsticksetiketter.
(Rev. 2024-04-07 .)

 
Manka

Etiktter som saknas här och i samlingen

 

 

 
     
JN JN HB
     
JN
Tukkukauppojen OY. Den rosa/ röda/ orange de nämner har jag inte sett.”
   
Casén  
     
R. Haglund

KESKO Oy 3749, ca 1960, röd.


KESKO Oy 4089, ca 1960, blå
 
     

Kauppiaitten teollisuus O.y.,
ca 1935, grön. 7288
     
Hanséns Café

Tukkukauppojen Oy, ca 1970.

Antalet tändstickor står endast till vänster.


Osakeyhtiö Savo, 1930-talet


Kauppiaitten teollisuus O.y., ca 19??.
6414
     
JN
2004–2005
 
     
Reklamplån.