Tröskning den 1 september 2010


Ikväll tröskades det vid hungeråkrarna: Roosas lindon, Backåkern eller Hugos lindo och Cederströms. Det var Åke Björklunds havrestycke medan Max Lassander äger veterantröskan av märke Sampo. Klädd i tidstypiska kläder rattade han den 50 år gamla tröskan med luftkyld Volkswagen-motor och vevstart. Publiken var mer eller mindre spontant närvarande. NyTv var på plats och filmade.
Före detta Normens vedlider i bakgrunden.Notera tutan! Förstoring.Åke Björklund.Förstoring.Tröskan i all sin prakt. Den som sett ett tröskverk kan lätt konstatera att en skördetröska är i princip ett sådant försett med motor, hjul och skärbord.
Förstoring.Lars Pensar fotograferade och tillhandahöll.


Läs mer:
Tröskning på Smedsbacka.

Skördetröska på Wikipedia.
(Inf. 2010-09-01, rev. 2014-04-07 .)