Normalskolans vedlider


Vedlidret byggdes 1927 och efter att vedeldning ersattes med oljeeldning flyttades det 1973 till Kampen för att användas av Kraftverket och Byggnadskontoret som lager och verkstad. Väggarna kapades till i ”element”.


Normalskoltomten mot Sollefteågatan, mot nordväst.
Västra delen av vedlidrets norrfasad, gissningsvis 1950-talet. Vaktmästarbostaden till höger byggdes 1911. Lilla fönstret till vänster var koxintag och i betonglådan vid bortre skolhörnet förvarades aska. Märkligt nog fanns, vad jag minns, inget skydd på stegen, så vem som helst kunde klättra upp. Förstoring.
(Inf. 2014-05-13.)

 

Normalskoltomten mot Sollefteågatan, mot nordväst.
Normalskoltomten mot Sollefteågatan, mot nordväst, 1972. Eftersom det finns portar mitt emot varandra på långsidorna, var tanken förmodligen att man skulle köra in, lossa veden och sen direkt köra vidare utan att behöva backa. På den tiden omgärdades skolgården av björkar i stället för av staket.
Foto: Lars Pensar.


Normalskoltomten mot Sollefteågatan, mot nordväst.
Konfirmander tidigt 70-tal på väg från Bönehuset eller Församlingshemmet till kyrkan. Förstoring.
Ur Haglunds fotoalbum.
Stig Haglund digitaliserade och tillhandahöll.
(Inf. 2019-06-16.)Gustav Adolfsgatan 20 vid korsningen med Borgaregatan, mot nordväst.
När vedlidret återuppbyggdes förenklades taket genom att valmningen skippades. Tidgare fanns inte port och fönster på gaveln. Efter en ringa början har området ett flertal gånger kompletterats med nya byggnader som lager, sandhus, och kontor. Kvarnvägen var till em början ej ännu byggd mellan järnvägsstationen och Jakobstadsvägen, så infart skedde från Grev Tottgatan.
Foto: F. L. den 17 juli 2005.


Läs mer:
Stadens lager fanns tidgare vid Gamla station.
Vedlidret skymtar på en vintervy.
Vedlidret 1929.
Vedlidret i slutet på 1950-talet.
Bakgrund till konfirmander 1962.
En skymt av norrfasaden på en vinterbild.
En skymt av lidret på en tröskningsbild.
En skymt av lidret 2013.
Normalskolan i kapitlet Fakta.
Gemensamt lager byggs för byggkontor och elverk 1979.
Företagen på Kampen.
VVS i Normen.
(Rev. 2023-03-19 .)