1 maj 1974

Formannen Valfrid ”Vallu” Kling vid korsningen Esplanaden-Bankgatan med majvippeprydd kärra. På detta snapshot har mycket som inte längre finns eller är förändrat, dokumenterats.

2020 gjorde jag en uppföljning och förändringarna har fortsatt.

 
  2007 2020
-Valfrid har inte längre häst. Valfrid är avliden.
-Bankhuset är målat i en grå kulör. Bankhuset är målat i en brun kulör.
-Skylten är utbytt för banken heter Nordea och inte Helsinginpankki (Helsingfors Aktiebank). Banken är nerlagd och i stället finns Inrednngscenter i lokalen.
-De nordiska flaggorna till vänster om fönstret sätts inte längre ut.  
-Övergångsställeskylten är utbytt.  
-Holger Haglund längst till vänster i hatt är avliden.  
-Paul Forsgård med ljus rock och söner är inte längre kantor. Paul Forsgård är avliden.
Sönerna har flyttat från staden.
-Alfons Dahlström är inte längre polis.  
- Varken Slottes skoaffär, Udd ram & husgeråd eller försäkringskontoret Fennia-Patria finns kvar och Asta har ny ägare. Huset är rivet och har ersatts av stadens bibliotek.
Asta är nerlagd.
-Lars Pensars mor Ida i storrutig kappa och mörkblå hatt utanför Slotte är avliden.  
-Samskolan är riven.  
  (2007-04-29.) (2020-09-04,)

 Vallu på kuskbocken flankerad av Sten-Erik ”Keni”,
senare ”Stide” Back och Frej Strang.


Foto: Lars Pensar.


Läs mer:
Förstoring.
Första maj firande i Nykarleby av Lars Pensar.
Hästar och ”hästkarar” av Åke Björklund.
(Inf. 2007-04-29, rev. 2020-09-04 .)