Försommarvandring


1. Blommande hägg vid Kyrkogatan mellan f.d. Bergers gårdsbyggnad och gård.
Förstoring.

2. F.d. kommunalgården och Sockenstuguberget vid Kyrkogatans övergång till Nygårdsvägen.
 

3. Häggprakt – prakthägg.
 

4. Vid Nygårdsvägen.
 

5. Vid Nygårdsvägen.
 


7. Anslagstavlan vid Brostugan togs bort i höstas, men i stället kom två stora vägvisningsskyltar. ”Vita huset” skymtar i högerkant. Backlunds skylt fanns sedan tidigare. På väggen ett märkligt vykort.

 

8. F.d. Fru Petterssons gård vid Seminariegatan i försommargrönska och en del av Oskar Kronqvists trädgård.
 


9. F.d. Arne Nystedts gårdar vid korsningen Mellangatan-Residensgatan.(Länkade från Arne till tröskning eftersom jag hade ett minne av att han fanns med på tröskningsbilderna. Minnet svek delvis, men eftersom jag tycker bilderna är fina, får länken vara kvar.)

 

10. Häcken vid f.d. Lybecks gård vid korsningen Juthasvägen-Badhusstigen.

11. Vid Kärleksstigen.
 

12. Gustav och Elvi Bergfeldts trädgård i bakgrunden.
 


13. Norra delen av Kärleksstigen. En bit längre fram inleddes fjärrvärmearbetena sommaren 2007.

 


14. Från Kärleksstigen upp mot Seminariegatan.

 


15. Kraftverksdammens västra landfäste.

 


16. ?

 


17. Min barndoms stigar väster om ”Hugos lindo”.

 


18. Min barndoms stig väster om ”Hugos lindo”. I närheten finns ”Tallkorset”.


                   19. ”Hugos lindo”. Fler bilder från Hugos lindo.


Foto: Lars Pensar den 27 och 29 maj 2011.
Panoramorna gjorda med Photomerge.


Läs mer:
Fler panoramor.
Vandring maj 2012.
(Inf. 2011-06-15, rev. 2022-08-28 .)