Fjärrvärme


2007 - 2008 - 2009 - 2010 - 2012 - 2024Några milstolpar

   
   

Artiklar

 
   
Alternativ energiproduktion i Kontakten. 2007
Klart för flytt av flisvärmebygge i Nykarleby

Nykarleby testar fjärrvärmen

2008
Jättepannan minskar oljeberoendet 

2024

Den 4 januari


Dage Byggmästar på facebook: ”Idag är Jannis [energichefen Janne Öhman] pannu för liten, han måste få lite hjälp. Men ännu har han mer att ge. Det brukar också ryka ur skorsten vid gamla seminariet [skorstenen i vänsterkant].” Förstoring.Anledningen till att reservkraften togs i bruk. Från Yr.
(Inf. 2024-01-04.)

 

2012

Vandring den 28 maj 2012

 

2010

Den 16 september


Arbetet fortskrider och nu var det Juthbackas tur.


Borgaregatan öster om Karleborgsgatan, mot väster.
Vid brofästet på Juthbackasidan. Strax till vänster om grävmaskinen i mitt skymtar värmecentralsskorstenen som förhoppningsvis rivs i och med detta.

 

Borgaregatan öster om Karleborgsgatan, mot väster.
Material upplagt ungefär på platsen för Juthbacka Teaters förra spelplats. En annan nylig förändring är att simbassängen fylldes igen i somras.
(Inf. 2010-09-19.)

Den 12 juli

Borgaregatan öster om Karleborgsgatan, mot väster.
Anläggningen är klar och körytorna asfalterade. Förstoring.


Borgaregatan öster om Karleborgsgatan, mot väster.
Pannan. Förstoring.
Foto: F.L.
(Inf. 2021-01-07.)

2009

Den 9 juli


Finns i VVS i Normen.

Den 22 maj

Borgaregatan öster om Karleborgsgatan, mot väster.
Om en en vecka ungefär börjar det eldas i fjärrvärmeverket. Hittills har det stått oanvänt och uppvärmning har skett i oljepannor, sade någon. Alltså den på södra delen av tomten vid stadsbastun. Vet ej om skolans har oljeaggregatet kvar. I alla fall kom en präktig rök ur skorstenen, men när jag sen tog mig ut för att fota var det knappt synligt som av fotot framgår. Förstoring.
(Inf. 2009-05-24.)


Den 12 januari

Borgaregatan öster om Karleborgsgatan, mot väster.
Färdigställandet börjar närma sig. Förstoring.
(Inf. 2009-02-08.)

 2008


Den 21 november


Jättepannan minskar oljeberoendet

NYKARLEBY. Byggandet av fjärrvärmen i Nykarleby tar nu stora kliv framåt. På tisdagen lyftes en 45 ton tung mångbränslepanna på plats och på onsdagen restes en 30 meter hög skorsten.

Den nya pannan går på torv, flis och rester från träindustrin. Så fort pannan står där den ska stå påbörjas arbetet med automatiken och färdigställandet av själva huset. Första vintern kommer man att till största delen köra med flis. Olja kommer bara att användas som reservbränsle från andra pannor och vid förbrukningstoppar.
     Om arbetet fortgår enligt planerna skall allt vara klart i slutet av januari. Men redan nu strömmar det värme i nätet. Värmen kommer från bland annat skolans fjärrvärmepanna. Mindre värmepannor, som är anslutna till nätet, finns också vid Kraftverket och på industriområdet. Men när allt är klart och den nya jättepannan på tre megawatt är igång kommer Nykarleby att minska sitt oljeberoende med cirka en miljon liter olja i året. Omsättningen beräknas till 750 000 euro per år.
    – Omkring 80 procent av all olja som importeras till Finland kommer från Ryssland. Därför känns det bra att kunna producera bränslet själv och vara oberoende av olja när det gäller uppvärmning, säger vd Tony Eklund på Nykarleby Kraftverk.


Fjärrvärmeprojektet i Nykarleby tog ett steg framåt när den stora värmepannan lyftes på plats på tisdagen. Foto: Leif Sjöholm.
Fjärrvärmeprojektet i Nykarleby tog ett steg framåt när den stora värmepannan lyftes på plats på tisdagen. Foto: Leif Sjöholm.


Leif Sjöholm
Jakobstads Tidning, nätupplagan.

Publicerad 21.11.2008 kl. 19:24
Uppdaterad 21.11.2008 kl. 21:19

(Inf. 2008-11-22.)Den 12 juli

Schaktning på den gamla begravningsplatsen finns på en egen sida.
(Inf. 2014-03-31.)


Den 25 maj

Borgaregatan öster om Karleborgsgatan, mot väster.
Borgaregatan öster om Karleborgsgatan, mot väster. Planerna har ändrats eftersom denna dragning inte fanns med på den ursprungliga kartan. För ett par dagar sedan var det betydligt livligare i backen.


En bit högre upp i backen och åt motsatt håll.
En bit högre upp i backen och åt motsatt håll.
(Inf. 2008-05-25.)


Den 23 maj

I första numret av Österbottens Tidning:

Glad i dag
… är Leo Grön över att Nykarleby stads entreprenörer gjorde ett både snabbt och välutfört arbete då de återställde tomten efter att ha dragit fjärrvärme.
– Nu är till och med gräsmattan redan insådd, säger en nöjd Grön.

(Inf. 2008-05-25.)


Den 18 maj

Grävningsarbeten mellan Esplanaden/Gustav Adolfsgatan och Bankgatan/Borgaregatan.
Grävningsarbeten mellan Esplanaden/Gustav Adolfsgatan och Bankgatan/Borgaregatan. Ungefär samma vy 1973.


Garaget tillhör nybyggda Bostads Ab Topeliusesplanaden.
Garaget tillhör nybyggda Bostads Ab Topeliusesplanaden.


Grävmaskinen är på väg mot Ämbetshuset.
Grävmaskinen är på väg mot Ämbetshuset.
(Inf. 2008-05-25.)


Den 8 maj

Ledningsgraven öster om f.d. tvättinrättningen.
Ledningsgraven öster om f.d. tvättinrättningen. Förstoring.


Esplanaden passeras.
Esplanaden passeras i mössörontid.  Förstoring.

(Inf. 2008-05-25.)


Den 24 april

Ledningen över älven färdigställs.
 Förstoring.


(Inf. 2008-05-11.)


Den 3 april

Ledningen över älven färdigställs.
Ledningen över älven färdigställs.
(Inf. 2008-04-06.)


Den 25 mars


Nykarleby testar fjärrvärmen

NYKARLEBY. Det nya fjärrvärmenätet testas i dag i Nykarleby. Staden har byggt ut fjärrvärme under vintern och systemet är klart för att provköras. [Reservanläggningen vid kraftverket.]

Enligt uppgifter i Yles svenska nyheter är sju egnahem, två radhus, två våningshus, Stjärnhallen och skolcentrum ihopkopplade. Provkörningen görs i Stjärnhallen.
Utbyggnaden fortsätter när provkörningen visar att systemet fungerar.      Fjärrvärmenätet ska byggas ut till bostadsområdet väster [skall vara öster] om älven där de flesta våningshusen är belägna. Staden kommer också att bygga en fjärrvärmecentral nära skolcentrum.
     Totalt väntas fjärrvärmeinvesteringen kosta staden cirka 4 miljoner euro.


Jakobstads Tidning, nätupplagan.


Den 26 februari

Konsolerna på plats så nu kan röret snart monteras.
Konsolerna på plats så nu kan röret snart monteras.


Denna "varmvinter" är det redan nu öppet vatten till Ragnörn och ...
Denna ”varmvinter” är det redan nu öppet vatten till Ragnörn och ...


... ägaren till f.d. Swels hus på västra älvstarnden mitt emot kyrkan har idealiskt byggväder.
... ägaren till f.d. Swels hus på västra älvstranden mitt emot kyrkan har idealiskt byggväder.
(Inf. 2008-02-26.)


Den 28 januari

Dags att dra ledningen över älven.
Dags att dra ledningen över älven.
(Inf. 2008-01-30.)


Den 8 januari

Och allt var på plats, så det kom en ny bild.
Och allt var på plats, så det kom en ny bild. Delförstoring
(Inf. 2008-01-09.)Den 7 januari

På hundpromenaden kom denna modul nedkörande i Nybrobacken. Tydligen en modul för fjärrvärmeledningens kontroll och mellanstation. I Topeliusparken två traktorer med en ca 18 m lång plåtskorsten upphängd mellan sig. Nu förstår jag att cementplattan med fyra bultar skall vara fundament för skorstenen. Få se i morgon om allt är på plats då, så kommer en ny bild.
På hundpromenaden kom denna modul nedkörande i Nybrobacken. Tydligen en modul för fjärrvärmeledningens kontroll och mellanstation. I Topeliusparken två traktorer med en ca 18 m lång plåtskorsten upphängd mellan sig. Nu förstår jag att cementplattan med fyra bultar skall vara fundament för skorstenen. Få se i morgon om allt är på plats då, så kommer en ny bild.
(Inf. 2008-01-09.)
2007

Den 19 november

Den provisoriska bron söder om skolområdet.
Den provisoriska bron söder om skolområdet.
(Inf. 2007-11-23.)
Den 17 november

Vid f.d. tvättinrättningen byggs en anläggning som skall garantera fjärrvärme vid toppförbrukning och som reserv. Tillsvidare är det bara en grop vid en knut.
Vid f.d. tvättinrättningen byggs en anläggning som skall garantera fjärrvärme vid toppförbrukning och som reserv. Tillsvidare är det bara en grop vid en knut. Tillbyggnaden till vänster uppfördes 2007.
(Inf. 2007-11-23.)


Den 14 augusti

Fjärrvärmerören har börjt läggas ned i riktning Stjärnhallen.
Fjärrvärmerören har börjat läggas i riktning Stjärnhallen.
(Inf. 2007-08-29.)Den 5 augusti

Rören nedlagda på skolområdet.
Rören nedlagda på skolområdet.
(Inf. 2007-09-08.)Den 25 juli

Det grävs och det grävs och idag kom rören till busshållplatsen vid infarten till skolområdet.
Det grävs och det grävs och i dag kom rören till busshållplatsen vid infarten till skolområdet.Den 7 juli

Grävningsarbetena inleddes vid Topeliusgymnasiet.
Grävningsarbetena inleddes vid Topeliusgymnasiet.
Foto: F. L.

Juli

Fynd gjorda av Karl-Gustav Blom: Del av ett kritpipeskaft, en patronhylsa som kanske härstammar från fånglägret, Markus Backlunds ID-bricka som förmodligen tappats i samband med volleybollspel och två lergodsskärvor, varav en glaserad. För pekaren över bilden för att se baksidorna!
Fynd gjorda av Karl-Gustav Blom: Del av ett kritpipeskaft, en patronhylsa som kanske härstammar från fånglägret, Markus Backlunds ID-bricka som förmodligen tappats i samband med volleybollspel och två lergodsskärvor, varav en glaserad. För pekaren över bilden för att se baksidorna!
Foto: F. L. Fler fynd.


Den 7 maj 2007


Klart för flytt av flisvärmebygge i Nykarleby

Stadsfullmäktige i Nykarleby gav i går kväll klartecken för att den planerades flisvärmecentralen vid idrottsgården flyttas till andra sidan ån, eller till Fabriksgatan för att utgöra en del i det större fjärrvärmeverket som planeras på området.


Från och med den första juni övergår ansvaret för förverkligandet av fjärrvärmenätet i Nykarleby till Nykarleby kraftverk. Detta innebär att budgetanslaget på 900 000 euro under tekniska nämnden stryks ur budgeten och att kraftverket uppgör en ändring i sin investeringsbudget för i år enligt uppgjord kostnadskalkyl.

De leveransavtal som tekniska nämnden redan gjort med flisleverantören Nykarleby energiandelslag övertas likaså av kraftverket.

– Det kom i sista minuten, men det är en bra kursändring och det viktigaste är att fjärrvärmeverksamheten kommer igång i Nykarleby, säger Bo Kronqvist, sfp-gruppens ordförande.

Även Steven Frostdahl. Gruppordförande för sdp, konstaterade att det var på håret att Nykarleby fattat ett dåligt beslut med två separata värmecentraler på vardera sidan av älven.

– En enda verksamhetspunkt är absolut att föredra, säger han.

– Det viktigaste är att verksamheten kommer igång så snabbt som möjligt för att lindra de ekonomiska skador som redan drabbat flisleverantörerna med den kursändring och fördröjning om skett, säger Rita Lindqvist (sfp).

Vald Erik Granlund (sfp) berörde det något frostiga förhållandet mellan kraftverket, energiandelslaget och tekniska verket när det gäller fliset som bränsle.

– Man får inte stirra sig blind på euro och cent, när det gäller flisen, utan i första hand skall man gå in för att använda den flis som finns. Flishanteringen skapar nämligen många arbetsplatser i staden och i sig är detta värdefullt.


Britt Sund, Österbottens Tidning den 25 maj 2007.
Margite Enlund tillhandahöll
(Inf. 2021-01-24.)Foto: Lars Pensar där ej annat anges.


Läs mer:
Anläggningen byggdes på Nykobe-tomten.
Företagen på Kampen.
Företagets webbplats.
(Rev. 2024-01-04 .)