Esas Liisa och Fagerholms 1938Pappa (Johan Emil Fagerholm * 5.1 1899 † 9.3 1973), Gerda, Gertrud, Mamma (Ingrid Maria, född Jakobsson  1.9. 1899 † 27.12. 1858. Dotter till brännvins Jakobsson, befälhavare och delägare i fartyget Belbas) vid Lybecksgatan [21] 1938.


Esaias och Liisa Markkulas arvingar sålde huset vid Lybecksgatan till pappa. Liisa och Esaias hade bott där sen 1897. Liisa dog 1935, Esaias dog 1936. Esaias var arbetare i staden, som de flesta. Liisa hade i yngre år jobbat åt en läkare i staden, där fick hon med åren lära sej om salvor och mediciner m.m.

Med åren började hon i sitt hus behandla folks krämpor med självgjorda mediciner och salvor. Hon samlade in om sommaren växter och rötter och torkade dem. När vi flyttade dit våren 1937 [från Langraden] och gick vi upp på kallvinden, så var där ännu örtknippen som hängde på tork.

Det var många som sökte sig till Esas Liisa, som hon kallades för. Av äldre folk har jag hört berättas, att Liisa kunde behandla ryggar och leder, bölder, värk samt åderlåta (koppa), men alla som kom dit och ville ha bot, måste ha en flaska brännvin med.

Många år efter vi flyttat till Lybecksgatan, hände det att folk kom från inlandet och frågade efter Liisa. Det visar ju att hennes behandlingsmetoder hade ett gott rykte.

Liisas svåger använde hennes salvor då han kastrerade hankatter. Han brukade stoppa katter med huvudet före i en karamellburk som var rund med små hål i botten. Bakbenen stod ut bara så mycket att pungen var fram. Så var det bara att skära, sen dit med Liisas salva och sen var katten fri.

Huset vid Lybecksgatan revs 1948 i maj. Jag har hört att det byggdes av två sjömän, som lagt av sjölivet. Den ena var större än den andra. Huset var byggt i början på 1860-talet.


Planritning av stugan.
Teckning: Gösta Fagerholm.

[Tomten ropades in av sjömanshustrun Helena Wikman den 10 april 1861 för 5 rubel. Som jämförelse kan nämnas att tomterna norr om torget kostade 400—1000 rubel.]Fagerholms nya hus
Fagerholms nya hus byggt 1948 från väster. Notera brunnen strax till höger om trappan! Tillbyggnaden mot Mathesiusgatan uppfördes 1983. Gården såldes 1096 till Lidman. Huset i bakgrunden byggdes också 1948 år av Karl Kronqvist.
Foto: Gösta Fagerholm.Text och bild: Gösta Fagerholm.

Läs mer:
Förstoring av fotografiet.
Esas-Lisa i En gammal Nykarlebybo minns sin barndoms stad av Meta Sahlström:
Esas Lisa av Einar Hedström.
Esas Lis av Gertrud Wichmann
Intervju med John Fagerholm.
Ikäheimonens av Karl Erik Ikäheimonen.
(Inf. 2003-12-22, rev 2009-02-25.)