Joel Hägglunds gård 1963?


Karleborgsgatan 28 vid korsningen med Lybecksgatan, mot nordväst.
Foto: Lars Pensar.


Spelmannen och amerikafararen Joel Hägglunds (1879–1953) gård. Stanley Granvik byggde sin gård på platsen 196X.Läs mer:
En säregen nykarlebyspelman av Sigfrid Bertlin.
Ur Vingklippt av Anita Wikman.
Krigsfången av William Knuts.
Joel 1946.
Joel ackompanjerar Finska arbetarföreningens folkdanslag.
(Rev. 2020-03-18 )