Förklaringar
  Stadsplanen är ett fotografi av stadsmodellen byggd 1910–17 av Joel Nilsson.
Befintliga hus.
Dokumenterade befintliga hus.
Hädangångna hus (rivna, nedbrunna eller flyttade).
Dokumenterade hädangångna hus (rivna, nedbrunna eller flyttade).
  Menyn: hus utanför stadsplanen.
Även byggnader som tillkommit efter att modellen byggdes och redan rivits eller flyttats redovisas.
Bilderna är en blandning av fotografier, teckningar och vykort.
Om du har en skärm med låg upplösning kan det vara idé att högerklicka på prickarna och öppna sidorna i nya fönster.
En stor del av texten i Stadsplanens tillämpning och Mer om stadsplanens tillämpning finns inlagd i de individuella hussidorna.
NV, NO, SV och SO betyder nordvästra, nordöstra, sydvästra och sydöstra hörnet i gatukorsningen.
(Rev. 2019-10-06 .)