Tema Bränder


Efter stadsbranden 1858 har den nya staden skonats relativt väl från eldsvådor.

Nedan en sammanställning av bränder i staden och dess närmaste omgivningar.

Artiklar och notiser om Brandskydd.

   
2/6 1806 Beckbruket.
24/6 08 Storbron brändes.
   
52 Skogsbränder.
25/12 53 Stadskvarnen.
1 59 Bonden J. Michelsbackas gård.
   

5 66

Magasin vid Gamla hamn.
   
12 75 Stadskvarnen.
   
8/2 81 Seminariets huvudbyggnad.
82 Seminariebyggnad.
24/8 84 Kärrfors.
2/1 85 Herlers mälteri.
8/2 86 Seminariebyggnad.
   
93 En eldsvåda i Allas vår Margit av Mikael Lybeck.
21/2 99 A. M. Gyllenbergs handelsvarulager och personliga lösegendom.
   
13/4 1906 Uthusbyggnader å Isakas.
08 Kärrfors. Kvarnen som brann tre gånger av Vilhelm Nyby
   
2/6 11 Huliganlif
11/10 15 Uthusbyggnaden å smedänkan Maria Koppelomäkis gård.
27/10 ”   Tillbud i segelpaviljongen vid Andra sjön.
13/2 16 Stadens badhus.
   
5/2 20 Sarlins uthus.
25/11 26 Nålörssågen.
20/1 29 Kyrkan.
   
8/6 30 Skogsbrand på Thorsö Home.
  Skogsbrand på Granskär.
14/8 31 Holmströms gård i Nystan.
22/2 32 Nordlings gård.
17/10 33 Kyrkoby folkskolas uthuslänga.
31/10 34 Rök utan eld.
8/5 36 Prostgården.
20/6  ”  Uthus- och magasinsbyggnaden vid Joupers verkstad.
25/7 37 Transformator i Kovjoki och hölada på Vernamo.
29/7  ”  Lövings villa vid Bådan nedbrunnen
29/7 38 Winters lada öster om Källbacken.
19/6 39 Haralds såg & kvarn.
   
20/5 40 Skogsbrand i Bonskogen
21/5  ”  Skogsbrandstillbud vid Brostugan.
2/7 41 Hotande skogsbränder.
16/2 42 Carlssons uthus.
16/5  ” 

Stor eldsvåda i Ytterjeppo. Ungdomsförenings huset...

29/5  ”  F.d. Nygårds bryggeri.
2/6 44 Skogsbrandstillbud vid den s.k. Rösslon.
21/8  ”  Hugo Solvins gård.
15/5 45 Sjukhusets ekonomiebyggnad.
13/8  ”  von Essens villa Muisto.
30/1 46 Tillbud i Handelslagets garage.
12/4  ”  Arbetaren Erkkiläs stuga på Skatan.
ca 20/7  ”  Skogsbrandunge vid Skatan.
15/5 48 Café Varma.
   
8–9/3 50 F.d. bryggeriet.
17/7 54 Transformatortorn på Kampen.
somm. 57 Matssons/Spåras uthus.
9/1 59 Nymans hem vid Juthbackakroken.
   
59–62 Tre stycken mer eller mindre allvarliga brandtillbud på Prevex.
9-10 61 Transformatortorn på Kampen.
   
2/2 70 Joupers fabriksbyggnad.
18/3 ”  Frilunds hem.
8/4 ”  Karleborg.
ca 71 Raoul och Helmi Olsons hem.
5/3 ”  Markkulas sportaffär.
ca ”  Willes kombinerade hem och ungdomsdisco Club l'extrêm på Kolonivägen 17.
14/3 72 Schwarz bostadshus på Smedsbacka.
2/4 ”  Storbron.
12/7 ”  Villor med mera.
” ? Hanséns minkfarm.
vint. 71–72 Liljeströms villa på Markusholmen.
10/3 75 Jakobstads Byggnadstjänst.
   
1/4 81 Nykra.
ca 83 Taket på Bostads Ab Bankgatan 17. Vaknade en morgon av dova knallar och när jag tittade ut var staden rökfylld. Tog en cykeltur och hittade anledningen. Knallarna kom från fibercementskivor som sprack av värmen.
13/12 85 F.d. Joupers gård på Nygård.
85 el. 86 Liljeströms bastu på Fiskaregränd.
24/10 Farm-Frys destruktionsanläggning.
8/12 87 Sandqvists uthus, Bankgatan 2.
11/12 88 Giftig rök från roskgräv. Så länge som avstjälpningsplatsen fanns vid Kovjokivägen brann det då och då där och vid ”fel” vindriktning spreds en stickande lukt över staden.
1/4 89 Farm Frys verkstad
   
3/12 95 Apoteket.
15/6 98 Spånsilo vid Westwood.
9/2 99 Panncentralen vid f.d. Farm Frys.
   
2000 F.d. körkarlsbostaden vid stadsträdgården.
13/9 05 Takbrand vid Westwood
vint. 06–07 Högstadiets sophus.
   
21/3 10 UNO-kiosken vid Bergstigen. Först i januari 2012 avlägsnades resterna.
11 Mathesiusgatan 19 (eller var det 15?).
14/1 12

F.d. Nykarleby Pälsningscentral vid Frillmossvägen. Industrihall i Nykarleby slukades av lågorna.

Vid branden verkade Oy Raimax-Alu Ab, Oy PrePrint Ab och Nykarleby Monteringstjänst Ab i hallen. Branden aktualiserade sammanställningen av kapitlet Tema Bränder.Rökmoln över staden fotade av och från Solveig Sjöskogs balkong på Seminariegatan 15. Förstoring.

12/10 14 Andrasjötoaletten.
16/6 15 Nykos mjöllager.
7 17 Liten mark-/skogsbrand på Alörn.
   
9/3 20 Ollis källare på Bockmöllersgatan 17.
19/3 22 Aptekarns villa.


Läs mer:
Brandväsendet av Erik Birck.
Brandförsäkring i Uppslagsverket Finland.
Nykarleby-Jeppo försäkringsförening av Runar Nyholm.
Nykarleby frivilliga brandkår av Einar Hedström.
Brandalarm och -system i Nykarleby av Lars Pensar.
Brankårshuset i kapitlet Fakta.
Stadsbränder i Efter 1808.
Brandordning för Nykarleby stad. (1938)
Brandordning för Nykarleby landskommun. (1943)
Brandskydd.
Innehållsförteckning till kapitlet Tragedier.
(Inf. 2012-01-18, rev. 2022-09-13 .)