Juldekorationer 1974

Bankgatan mot Topeliusesplanaden.
Foto: Lars Pensar.


I slutet på 1960- och början av 70-talet utgjordes stadens juldekorationer av en gul tjärtunna med röda lågor flankerad av ”GOD HELG”, samt några röda klockor upphängda över Bankgatan mellan Esplanaden och Gustav Adolfsgatan. Förre skolföreståndaren vid Normalskolan, Erik Reipsar, hade åtminstone ritat och möjligen tillverkat dekorationerna. Enligt Lars Pensar lyste de upp decembermörkret för första gången troligen 1966. Upphovsman till idén kan ha varit Ragnar Westerlund, som hade affären invid, hans gossar gjorde installationen, anslöt o.s.v. 

Erik Reipsar kom till Nykarleby 1965, hade finska, teckning och kanske andra ämnen. Han dog alldeles för ung 1975.

Till vänster trätrappan som ledde till ”Fiskboden”, f.d. Finströms, där Gunnar Mårtens och senare Leif Sjöholm sålde fisk för Andelslaget fisk. Verksamheten drevs tidigare på Kyrkogatan. Uppe till höger på taket skymtar Sparbankens skylt i form av en treklöver.


”ELG” i början på 1970-talet i samband med Luciafirande fotat av Leif Sjöholm som drev Hotell Eden i Liljedahls affärshus. Förstoring.
(Inf. 2016-02-22.)


*     *     *


Leif Sjöholms inlägg på Nykarleby med viss modifering:

När Gunnar Mårtens började på Andelsringen blev jag anställd en tid på Andelslaget tills de avslutade sin verksamhet. Jag tog över som privat företagare (Nykarleby Fiskaffär) kring lillajul 1975 och bjöd alla kunder på norska räkor på öppningsdagen. Min fiskhandel pågick till den 13 november 1980.
(Inf. 2014-03-14.)

*     *     *Jämförelse med bilden ovan visar att Bankgatan norr om torget inte färändrats mycket sedan 1970-talet. Förstoring.
Foto: Bengt ”Benkku” Gästgivars i december 2018. Från facebook.

 


*     *     *

Leif Sjöholm:

När Gunnar Mårtens började på Andelsringen blev jag anställd en tid på Andelslaget Fisk tills de avslutade sin verksamhet. Jag tog över som privat företagare (Nykarleby Fiskaffär) kring lillajul 1975 och bjöd alla kunder på norska räkor på öppningsdagen. Min fiskhandel pågick till den 13 november 1980.

(Inf. 2014-03-14.)
Gården från Bankgatan. Förstoring.

Foto: F.L. den 18 juli 2012.


Lars Pensar:

Om Finströms gård brukar jag hålla i minnet att den byggdes 1910 enligt ritning godkänd 1909. Vid grundgrävning påträffades begravdas rester. Alltså sträckte sig Gallhagen ända hit eller så var det rester av såna som begravts utanför vigd jord.

Tomten 31 är en delad tomt i kvarter 10. Bägge delarna upptas av boningshus och magasin. Den västra delen uppges som innehavare Herr Finnström. I dag är den daghem och  ingår i Folkhälsans Trollebo. Den östra delen av tomten 31 anges som byggare Herr Herrmansson. Förmodligen har herr Finström förvärvat Herr Hermanssons gård eftersom han kan sälja den gården åt  Jääskeläinen. Sedan blev det Jakobsson som ägde den tills dottern, frisörskan Lisi Jakobssson sålde den åt Boris Nygård från Ytterjeppo, som också förvärvade fiskbutiken. Också den blev en del av folkhälsans Trollebo-komplex.

(En anmärkningsvärd sak är att Rosa Finnström, boende i Nystan, även hon som Joel amerikahemvändare, tydligen med amerikadollars, år 1933, lånade åt staden 100.000 mk. Tydligen hade staden dålig ekonomi och vände sig till en person som man visste hade pengar i ”kistan”.)
(Inf. 2014-03-14.)


Läs mer:
Juldekorationerna nattetid.
Östra gaveln.
Rester av kistor kunde ses i schaktet bakom planket till höger vid fjärrvärmearbeten sommaren 2008.
(Rev. 2022-09-12 .)