2008

Den 12 juli

Sommaren 2008 schaktades för fjärrvärme genom den ganla begravningsplatsen på baksidan av ämbetshuset.


Den provisoriska bron söder om skolområdet.
Schaktet mellan f.d. Finströms till vänster och f.d. Liljedahls till höger. F.d. polisgaraget i bakgrunden. Förstoring.


Vid f.d. tvättinrättningen byggs en anläggning som skall garantera fjärrvärme vid toppförbrukning och som reserv. Tillsvidare är det bara en grop vid en knut.
Kistrester djupt nere i leran.Vid f.d. tvättinrättningen byggs en anläggning som skall garantera fjärrvärme vid toppförbrukning och som reserv. Tillsvidare är det bara en grop vid en knut.
Detalj av ovanstående. Undrar om den som fimpade visste vad han använde som askkopp.Vid f.d. tvättinrättningen byggs en anläggning som skall garantera fjärrvärme vid toppförbrukning och som reserv. Tillsvidare är det bara en grop vid en knut.
Kistrester. Förstoring.Foto: F.L.


Läs mer:
Begravningsplatsen av Einar Hedström.
Fjärrvärme.
(Inf. 2014-03-30, rev. 2014-03-30 .)