Nybyggnad av Jutas hängbro 2022


Juthas hängbro byggdes 1929 och var således närmare hundra år gammal. Den var i stort behov av renovering

Konstruktionsritningarna utfördes av xxx och stålstommen tillverkades av YYY. Kablarna levererades av ZZZ.

Kostnaderna för bron uppgick till zzz euro.

2022 utfördes arbete på talko av xxxx, xxx,

Mats Östman dokumenterade arbetet.

*


1. I maj inleddes arbetet med grävning för förankringsfundamenten. X och y samt z i traktorgrävaren.
Förstoring.

*


2. Formsättningen för det nya pylonfundamentet klart på Forsby-sidan.
Förstoring.

*


3. x, y och z gjuter pylonfundamentet.
Förstoring.

*


4. De nya förankringsblocken framför de gamla.
Förstoring.

*


5. Grävning vid det avformade fundamentet. Förtagningsarmering sticker upp.
Förstoring.

*


5A. Forsbylandfästet från sydväst.
Foto: F.L. den 10 juli 2022. Förstoring.

*


5B. Bron från Forsby-sidan. Det enda nya man ser är förankringsblocken.
Foto: F.L. den 10 juli 2022. Förstoring.

*


5B. Föredömligt att dokumentera byggnadsåret.
Foto: F.L. den 10 juli 2022. Förstoring.

*


5D. Nya pylonfundamentet och gamla bron.
Foto: F.L. den 10 juli 2022. Förstoring.

*


5E. Nya pylonfundamentet och gamla bron.
Foto: F.L. den 10 juli 2022. Förstoring.

*


6. Den nya pylonen är monterad och formsättning för pågjutning utförd.Förstoring.

*


7. X inspekterar det av avformade fundamentet.
Förstoring.

*


8. Kabeln monteras på Juthas-sidan.
Förstoring.

*


9. Kablarna färdigmonterade på Juthas-sidan.
Förstoring.

*


10. Brobaneramarna tillverkade vid XXX levererade.
Förstoring.

*


11. XX sågar räcket i bitar under yys överinseende.
Förstoring.

*


12. Brobanerammonteringen påbörjad från Juthassidan.
Förstoring.

*


13. Förberedelse för lockmontering.
Förstoring.

*


14. Lockmonteringen började från Forsby-sidan. Provisoriska räcken på plats.
Förstoring.

*


15. Halva locket och räckesöverliggare monterade.
Förstoring.

*


16. Nästan hela locket monterat.
Förstoring.

*


17. Sista delen av locket monteras på Juthassidan.
Förstoring.

*


18. Det nya brolocket färdigt och gamla bron finns kvar.
Förstoring.

*


19. Det nya brolocket färdigt och gamla bron finns kvar.
Förstoring.

*


20. Den gamla bron kapas.
Förstoring.

*


21. Mittdelen kvar.
Förstoring.

*


22. De gamla kablarna kvar och en stor del av det gamla brolocket rivet.
Förstoring.

*


23. Bogsering.
Förstoring.

*


24. Brosektionerna flottades till strandkanten och bärgades av X och Y.
Förstoring.

*


25. Den gamla bron helt borta, men kablarna är kvar.
Förstoring.

*


26. Brobanesektioner på Forsby-sidan i väntan på transport till XXX.
Förstoring.

*


27. Slutarbeten. XXXs båt.
Förstoring.

*


28. Den första snön. Nu återstår endast räckesmomtering.
Förstoring.


Foto: Mats Östman där ej annat anges.


Läs mer:
Juthas hängbro.
(Inf. 2022-11-13, dagen när det meddelades att Ukraina återtagit Cherson och Sven-Bertil Taube dog, rev. 2023-01-26 ,)