Juthas Ungdomsförenings ungdomslokal


Från Karleby har det kommit två intressanta och väl bibehållna fotografier från seklets ungdom. Det ena visar Juthas Ungdomsförenings prydliga ungdomslokal, om vilken insändaren, en f. d. föreningsmedlem, skriver följande:


”Juthas Ungdomsförenings ungdomslokal stod ganska nära Juthas slagfält och v. Döbelns monument i f.d. Nykarleby landskommuns kyrkobys by. Huset uppfördes 1910 nästan som talkoarbete av en rätt stor entusiastisk ungdomsskara. Byggnadsmaterialet var också till stor del donerat av bygdens bönder. Ungdomsföreningens verksamhet var under en lång tid livlig och publik saknades icke heller vid föreningens dans- och festtillfällen. Mot trettiotalets slut började dock verksamheten domna bort och huset förfalla. Ja man kan säga vansköttes liksom också verksamheten. Inventarierna började småningom försvinna utan uppgiven adress. Det lilla biblioteket, föreningens protokoll och andra handlingar ströddes kring golven. T.o.m. golv revs upp och försvann [och användes som scengolv vid Juthbacka teater, visste Lars Pensar berätta].Juthas Ungdomsförening.
[Ungdomshuset från Bonskogsvägen. Fasaden ombyggdes.]


     Det var beklämmande att ”berika” semestern på hemorten med besök på platsen och konstatera ren vandalism. Att se hur senare generationer kan förstöra det som de äldre byggt upp: Sättet att avveckla Juthas Ungdomsförening och det dåtida trevliga ungdomshuset kastar en mycket ful skugga över den ungdomsgeneration som ledde förintelsen, men som dock icke orkade ens skaffa bort sockeln under huset, som ännu på platsen påminner om att här har stått en trivselplats för bygdens ungdom då seklet var yngre. Som späd yngling satte jag i egenskap av bröllopsgäst min fot första gången i denna lokal i augusti 1912 och sista gången vid auktionstillfället, då resterande inventarier, inklusive donationspjäser, föll under klubban och den stora byggnaden såldes till vrakpris. Mellan dessa tidpunkter satte jag mina fötter otroligt många gånger på denna lokals ”tiljor” i glada vänners lag. Juthas var verkligen en samlingsplats för bygdens ungdom med rätt sunda levnadsvanor och med mig beklagar mången ännu levande gammal medlem det snöpliga slutet.”


Rester av grunden finns fortfarande kvar..
[Rester av grunden finns fortfarande kvar.
Foto: Lars Pensar 2006-09-20.]


Kuriren (1980?) Elis Fagerholm hade skickat in.
Lars Pensar tillhandahöll.


Läs mer:
Fortsättning på artikeln: Det andra fotografiet, insänt av samma person, klasseleven E. F.,
återger tredje klassen i Nykarleby samskola höstterminen 1921
.
Juthas U.f. i Ungdomsrörelsen i Svenska Österbotten 1888—1938.
(Inf. 2006-09-20, rev. 2023-07-17 .)