Fräcka inbrottstjufvar. Till Ö. P. skrifves:

Senaste fredag observerades, att inbrott blifvit föröfvadt i Nykarleby ungdomsförenings lokal vid Juthas. Inbrottet upptäcktes först sedan man under en sädesskyl hittat klädespersedlar, tillhörande scengarderoben, och föreningens tomma postlåda, hvilken tjufvarna antagligen trott vara föreningens kassaskåp.

Spetsbofvarna hade beredt sig inträde till lokalen genom ett fönster i buffetten, hvilket de lyckats öppna. Väl inne hade skåp och förvaringsställen grundligt inventerats, och blef tjufvarnas byte en cykellykta, ett signalhorn m. fl. velocipedtillbehör samt en fiol, tillhörig en föreningsmedlem.[Juthas Ungdomsförenings ungdomslokal som fanns nära Juthas slagfält, byggt 1910. Förstoring.
Foto: Karl Alfred Nyström 1937–1959. Troligen närmare 1959, för huset ser rätt övergivet ut. I högerkant en elstolpe med spetsad topp i stället för stolphatt. Dörrren på gaveln är troligen köksingång. Notera JUTHAS ovanför entrén! Fasaden i ursprungsutförande. Till höger om entrén syns spår av det ursprungliga fönstret.
Från Finna.fi, SLS, Traditions- och lokalhistoriska samlingen i Österbotten.]


Efter välförrättadt värf hade tjufvarna troligen kändt sig i behof af förfriskningar och för sådant ändamål bortfört en flaska denaturerad sprit och tio flaskor lemonad, hvilka sedan tömts och gömts i en hölada.

Tredje ungdomsringens vandringssköld för vinteridrott hade tjufvarna antingen icke observerat, ehuru den var placerad å väggen, eller också hade deras intresse för sporten afhållit dem från att medtaga den.

Likartade fräcka inbrott ha äfven på flera ställen föröfvats i Jeppo. Klädespersedlar ha där hos tjufvarna stått högt i kurs, enär de på ett ställe t. o. m. brutit upp taket på en bod och därifrån bortfört alla där befintliga klädesplagg. Tillsvidare har man ej lyckats få något spår på föröfvarna af inbrotten, men för att möjligen kunna intressera någon att bistå lagens väktare, har Nykarleby ungdomsförening utfäst en belöning af tio mark till den privatperson, som kan lämna sådana upplysningar i saken, att brottslingarna bli häktade.Österbottniska Posten, 06.09.1912, nr 36, s. 2.
Nationalbibliotekets digitala samlingar.


Läs mer:
Juthas Ungdomsförening.
Fler artiklar och notiser ur Österbottniska Posten.
(Inf. 2023-04-19, rev. 2023-07-17 .)