Korsåkers kvarn


Anläggningen från älven.
Lars Pensar tillhandahöll bild ur Nykarleby museums samlingar.


Anläggningen fanns vid f.d. Joupers på Rajåkern.

Korsåkers kvarn såldes i slutet av juli 1918 av J.W. Nesslers sterbhus till bonden Johan Forsbacka och mjölnaren Johan Johansson från Kyrkoby. Köpesumman var 30.000 mk. I okt. 1920 såldes kvarnen till en bonde från Oravais för 75.000 mk. (Ur Elverket inlöses av staden av Erik Birck.)

1920 inköpte K J Jouper Korsåkers kvarn i Nykarleby och bedrev sen kvarnrörelse en tid. Men snart måste även här något annat försökas. Så grundade han den smidesverkstad med gjuteri, som sedan 1931 övertogs av sonen John Jouper och utvecklades till en för orten betydelsefull industri. Ännu vid 73 års ålder inrättade K J Jouper en verkstad för fabrikation av olika slags kättingar. Denna inrättning ledde han personligen ända till senaste år. (Ur Minnesruna över K. J. Jouper.)


Läs mer:
Notis i Åbo Underrättelser år 1877.
Annons 1884.
Kvarnbrand. 1891
Vykort från 1920-talet.
Uthus- och magasinsbyggnaden vid Joupers verkstad nedbrunnen. 1936
Stadskvarnen i kapitlet Fakta.
(Inf. 2005-10-13, rev. 2022-11-03 .)