Kyrktuppen i maj 1992

Kyrktuppen på Nykarleby kyrka
Lars Pensar framför kyrktuppen.
Foto: Helge Hedman.


Vem kunde tro att tuppen är så stor! Har ”nånstans nångång” läst om hur många tunnor råg den rymmer. År 1709 anskaffades från Stockholm koppartuppen, som senare förgylldes. Ställningen byggdes när kyrkan grundrenoverades och taket byttes till koppar. Kan inte förstå varför jag inte själv klättrade upp i tornet när detta unika tillfälle gavs. Med största sannolikhet är det denna tupp som inspirerat Zacharias Topelius att skriva sagan Kyrktuppen. Mot sydost. Barnhemmet närmast till vänster.

Kyrktupp, Tuppformad väderflöjel som kröner omkring 620 kyrktorn i Sverige. Tuppen är symbol för vaksamhet, och kyrktuppen kan därför tolkas som en symbolisk kyrkväktare. Kyrktuppar blev vanliga i Europa under medeltiden; i Sverige är de kända fr.o.m. 1500-talet. För att dra uppmärksamheten till den gamla symbolen grundades 1979 Svenska Kyrktuppsfrämjandet [som årligen utser ”Årets kyrktupp”]. Litt.: Eric Rasmusson, Kuckeliku! (1990).

Nationalencyklopedin (1993).


*     *     *Tom och Karl-Erik Nylund som senare grundade Nykarleby Spåntak, polerar kyrktuppen. Förstoring.
Foto: Leif Söderlund. Från facebook. (Inf. 2019-11-18.)


*     *     *Kyrktuppen och fullmånen. Förstoring.
Foto: Veikko Markkula. Från facebook. (Inf. 2020-03-08.)


Läs mer:
Kyrktuppen av Zacharias Topelius.
Beslut om ”tuppbeställning” av Lars Pettersson.
1889 ”besökte” en yngling tuppen.
Rötmånaden. Kyrktuppen, åskledaren m.m. av Tege. 1932
Hela bygnadsställningen.
Tuppen och kyrkan på ett vykort.
Detalj av huvudet.
Tuppen mössprydd 1959.
Fyra stämmor från Nykarleby av Lars Huldén. 1969
Striden om Nykarleby av Lars Huldén. 1969
Tuppen 1917.
Kyrkan i kapitlet Fakta.
(Rev. 2022-03-17 .)