Andelskassans gård mars 1973


Topeliusesplanaden 6, mot nordväst.
Foto: Lars Pensar.

Elvi Bergfeldt startade sin affär 1949 i flygeln. Torrkulla sålde plastvaror i lokalen på sextiotalet. Själv har jag inget minne av någon affärsverksamhet. Revs 1978. Huset som byggdes i stället fick åtminstone en likhet med det gamla; flygeln mot Esplanaden är betydligt lägre än huskroppen mot torget.


Läs mer:
Om flygeln är den ursprungliga ”finnstugan”, så är det i den som En herrklubb höll till och ett mord begicks 1873.
Fakta.
En del av gården på 1950-talet.
(Rev. 2023-06-28 .)