Nykarleby Andelskassas gård 1970

Rådman Carl Nylunds gård på tomt nr 19 vid S. Torggatan, senare Köpmansgatan och ännu senare Sollefteågatan. Gården innehades från 1921 av handl. Joel Nordling och 1952—1958 av Andelslaget Österbottens Kött, som lät förändra fasaden mot torget.
Rådman Carl Nylunds gård på tomt nr 19 vid S. Torggatan, senare Köpmansgatan och ännu senare Sollefteågatan. Gården innehades från 1921 av handl. Joel Nordling och 1952—1958 av Andelslaget Österbottens Kött, som lät förändra fasaden mot torget. Foto E. Birck 1970. J. L. Bircks ark. 271.
[Sollefteågatan 9 vid korsningen med Topeliusesplanaden, mot söder. Nuvarande (2004) Torghallen, Andelsbanken, Apoteket och Florina. På skyltarna står: ANDELSKASSA KÖTT LIHAA U LINDSTRÖM. Längst till vänster skymtar det första De gamlas hem. Halva huset 1978. Andelsbanken fanns i vänstra delen och Nykarleby elektriska affär i den högra.]


På den följande tomten (nr 19) låg råd- och handelsmannen C. Nylunds i början på 1860-talet byggda stilrena och ståtliga hus, liksom de övriga större handelsgårdarna försedd med en rymlig gårdsplan, kringbyggd med magasin, förråds- och ekonomihus, en värdig pendang till det Lybeckska huset mitt emot på andra sidan torget [Nordea]. Gården såldes 1906 till handl. J.P. Holmström och av denne till handl. J. Nordling. Från 1952 var Andelslaget Österbottens Kött [Notera lastbilen på vilken det dock står "Snellman kött".] och från 1958 Nykarleby Andelskassa, senare Andelsbank, ägare till fastigheten. Husets fasad mot torget ändrades nu genom att den ståtliga fönsterraden ersattes med en modern glasvägg. Banken fusionerades 1975 med Vasa Andelsbank. Nykarleby Andelsbank hade redan 1971 anhållit om ändring av stadsplanen för att få bygga ett 5-våningshus på tomten, men ansökan hade ej bifallits. Huset revs 1978 och s.å. påbörjade Vasa Andelsbank bygget av ett bank- och affärshus i mörkt tegel i 3 våningar, 44,5 m långt mot torget, vägg i vägg med Esso servicestation på följande tomt, och 1 våning högt och 43 m långt mot V. Esplanadgatan. Huset blev inflyttningsklart 1979. Kontrasten mot det Nylundska husets ursprungliga rena vita fasad kan ej vara större.


Erik Birck (1988) Nykarleby stads historia del III, sid. 596.
Foto och bildtext: Birck (1988) sid. 271, beskuren i över- och underkant.*          *          *Att julafton 1975 var slaskig kan man se på ljusblänket på torget. Andelsbanken har satt upp en stor neonskylt över hela sin del av huset sedan förra bilden. Nykarleby Elaffär har endast en liten vit skylt ovanför dörren. Förstoring.
Foto: Leif Kåll.
(Inf. 2013-11-24.)Läs mer:
Gården från öster.
I John Nylund En minnesskrift över John Nylunds Liv och Verksamhet av Oscar Nikula finns ett fotografi av gården från en annan vinkel.
Några rader om att gården målats i en krönika av Kurre.
Hotande eldsvåda i handl. Nordlings gård.
Nya butiker öppnas just nu i Nykarleby
i Österbottniska Posten 1958.
En del av gården 1962.
Nykarleby by night.
(Rev. 2017-10-29 .)