Salem ca 1975

 

Salem i början på 1970-talet
Gustav Adolfsgatan 19, mot nordost.
Foto: Håkan Wenelius, Per-Erik Villman innehar fotografiet och Stig Haglund tillhandahöll.


Pingstförsamlingens bönehus Salem byggdes på 1930-talet. Den nya Pingstkyrkan ritad av Savolainen och Torvikoski från Uleåborg på basen av skisser uppgjorda av församlingens pastor Harry Holmberg tillsammans med församlingsbröderna, invigdes första söndagen i advent år 1976. Till vänster Venje Höglunds, nuvarande ägare Rolf Björkskog, från 1974 och till höger gården som byggdes av Gunnar Villman, som drev åkerirörelse, på 1960-talet. Nuvarande ägare Lohoff.Salem 1974


Om man tittar riktigt noga på förstoringen, ser man att Höglunds nya gård är under uppförande.
Foto: Holger Haglund den 29 juli 1974.

 

Salem 1930–40


Dateringen baserar sig på att huset var vitt i början på femtiotalet. Förstoring.
Elisabet Sund tillhandahöll de två ovanstående.
(Inf. 2013-03-03.)


Läs mer:
Den ringa begynnelsens dag av Iris Käld och Viola Enström.
Salemförsamlingen bygger ny kyrka av Inger Luoma.
Salem-kyrkbygge med talkoinsats av Hans Wikman i Vasabladet.
Pingstkyrkan i Nykarleby invigningsklar av Vilhelm Nyby i Hufvudstadsbladet.
Salem följs av pingstkyrkan i Vasabladet.
Höglunds gamla gård och en del av norrfasaden.
Presentation av Hågkomster. Salemförsamlingen i Nykarleb 1920–2020.
Skylten i färg.
(Inf. 2003-11-30, rev. 2024-02-18 .)