Salem följs av Pingstkyrkan

Frikyrkoförsamlingen Salem i Nykarleby höll sina sista möten i det gamla bönehuset i stadscentrum senaste helg. På måndagen inleddes rivningsarbetet. Bönehuset har tjänat församlingen i över fyrtio år. Nu skall det bort.
     I stället invigs församlingens nya möteshus den 28 november. Det nya bönehuset står på samma tomt som det gamla och är ett modernt kyrkobygge ritat av två uleåborgsarkitekter.
     — Vi började bygga det nya bönehuset i maj senaste år, berättar Gösta Lindvall i Forsby, församlingsmedlem i Salem.
     — Finansieringen har skett helt med frivilliga offer, och största delen av arbetet har utförts på talko av församlingsmedlemmarna. Det har gått riktigt fint och bråttom har vi inte behövt ha.     
     Frikyrkoförsamlingen Salem har ett hundratal medlemmar i Nykarleby stadscentrum och i byarna Markby, Kovjoki och Forsby. Församlingen har verkat i något över femtio år.
     Det gamla bönehuset blev för litet och skulle ha behövt renoveras för att få ändamålsenligare serveringsutrymmen och effektivare uppvärmning.
     Hellre än att vidta omfattande reparationer föredrog församlingsmedlemmarna att bygga ett helt och hållet nytt hus.
     Sista mötet i gamla bönehuset fick bli Salems månadsmöte. Då tog man tack och adjö av den gamla möteslokalen. Dagen efter började man riva.
     Nu ser man fram emot invigningen av nybygget första söndagen i advent. Den nya kyrkan, som i runda tal kostat 200 000 mark att bygga, kommer att kallas Pingstkyrkan.Vasabladet den 16 november 1976.Byggnadstiden 1975—76.
Byggnadstiden 1975–76.


Gamla Salems sista dag 15.11.76.
Gamla Salems sista dag 15.11.76.


Text och foton ur Pingstkyrkans klippbok. Foto: Församlingens dåvarande pastor Harry Holmberg från Lovisa.
(Inf. 2007-02-14.)


Sommaren 2016


Ungefär samma vy 40 år tidigare. Fotot användes som pärmbild för Hågkomster. Salemförsamlingen i Nykarleby 1920–2020. Förstoring.Förstoring.


Foto: F.L. den 2 juli 2016.


Läs mer:
Mer om Salem.
Fler artiklar ur tidningen.
(Inf. 2007-02-14, rev. 2021-04-28 .)