Seminariets byggnader
Huvudbyggnaden 1943. Förstoring.
Huvudbyggnaden 1947. Förstoring.
Huvudbyggnaden 1947. Förstoring.
Direktorsbostaden och internatet 1947. Förstoring.
Verkstadsbyggnaden 1947. Kosthållet längst bak. Förstoring.
Kosthållet 1957. Förstoring.

 

Stig Haglund digitaliserade och tillhandahöll bilder ur Finlands svenska skolmuseums samlingar


Läs mer:
Seminariet i kapitlet Fakta.
(Inf. 2015-04-26, rev. 2015-04-26 .)