Seminariets byggnader
Huvudbyggnaden 1943. Förstoring.
Huvudbyggnaden 1947. Förstoring.
Huvudbyggnaden 1947. Förstoring.
Direktorsbostaden och internatet 1947. Förstoring.
Verkstadsbyggnaden 1947. Kosthållet längst bak. Förstoring.
Kosthållet 1957. Förstoring.

 

Stig Haglund digitaliserade och tillhandahöll bilder ur Finlands svenska skolmuseums samlingar.
(Inf. 2015-04-26.)


*     *     *
F.d. huvudbyggnaden 2022. En stor renovering påbörjades under året och den 7 oktober hade man kommit så här långt med intäckning inför vinterns renoveringsarbeten. Byggnaden ser ut ungefär som för 75 år sedan. Förstoring.Intäckningen syns bra på långt håll. Förstoring.Stig Haglund fotade och tillhandahöll.
(Inf. 2022-10-09.)


Läs mer:
Seminariet i kapitlet Fakta.
(Inf. 2015-04-26, rev. 2022-10-09 .)