Seminariets byggnader
Huvudbyggnaden 1943. [Byggd 1875.] Förstoring.
Huvudbyggnaden 1947. Förstoring.
Huvudbyggnaden 1947. Förstoring.
Direktorsbostaden och internatet 1947. [Byggd 1882.] Förstoring.
Verkstadsbyggnaden 1947. Kosthållet längst bak. [Byggd 1873 som Normalskola.] Förstoring.
Kosthållet 1957. [Byggt 1873, rivet.] Förstoring.

 

Stig Haglund digitaliserade och tillhandahöll bilder ur Finlands svenska skolmuseums samlingar.
(Inf. 2015-04-26.)


*     *     *
F.d. huvudbyggnaden 2022. En stor renovering påbörjades under året och den 7 oktober hade man kommit så här långt med intäckning inför vinterns renoveringsarbeten. Byggnaden ser ut ungefär som för 75 år sedan. Förstoring.Intäckningen syns bra på långt håll. Förstoring.Stig Haglund fotade och tillhandahöll.
(Inf. 2022-10-09.)


Läs mer:
Fler bilder av byggnaderna.
Seminariet i kapitlet Fakta.
(Inf. 2015-04-26, rev. 2024-01-28 .)