Nykarleby folkskolseminarium av Hans von Schantz


Ur bildarkivet[Bildumrering tillagd.
SH = Bilder från Skolmuseets samlingar tillhandahållna av Stig Haglund.]


1. Idyllen Nykarleby sedd från seminariet.
Övningsskolan till vänster på bilden i augusti 1957. Förstoring.

 


2. Konventskören sjunger 1 maj 1957 på Rummelbacken.

 


3. Övningsskolans fasad mot torget. Förstoring.

 


4. Huvudbyggnaden mot väster i augusti 1956. Förstoring.


5. Verkstadsbyggnadens norra fasad i juni 1957.
Byggnaden är utdömd och skall rivas. Förstoring.


6. Verkstadsbyggnadens södra fasad våren 1947. [Byggd 1873.] I bakgrunden syns huvudbyggnaden och bakom denna gamla kosthållsbyggnaden. Förstoring. SH


7. Huvudbyggnadens fasad mot norr och öster våren 1947,
i bakgrunden gamla kosthållet. Förstoring. SH[7a. Huvudbyggnadens fasad mot väster och söder 1937. Förstoring. SH Granen.][7b. Huvudbyggnadens fasad mot norr och väster 1948. Förstoring. SH.]


8. Gamla kosthållets fasad mot söder i augusti 1957.
[Byggt 1882, rivet, stod där Topeliusgymnasiet finns i dag. Gaveln på lidret/magasinet i vänsterkant.]
Byggnaden är utdömd och skall rivas. Förstoring. SH


9. Direktors- och internatsbyggnaden vintern 1941. Förstoring.
[Var utdömd.][9a. Direktors- och internatsbyggnaden sommaren 1947. Förstoring. SH]

 


10. Älvbrantens byggnader våren 1954. I den bortre byggnaden är kosthållet inrymt. I byggnaden i förgrunden finns bl. a. internat, lärarbostäder och undervisningskök. Förstoring.

 


11. Trädgårdsmästarbyggnaden vintern 1941.
Gavelrummet mot söder är ”blomsalen”. Förstoring.


12. Växthuset i juni 1957. Förstoring.
[Rivet. Panorama.]


13. Körkarlens byggnad i februari 1958.
[Brändes vid en brand- och rökdykningsövning år 2000. Stod väster om väthusen. Förstoring.]


14. Gamla badstugan i augusti 1957.
Byggnaden skall rivas. Förstoring. [Riven. Då jag första gången badade
i seminariets nya badstuga
av Ture Granqvist.]


15. Gamla kosthållets lider och magasin i augusti 1957.
Byggnaden skall rivas. Förstoring.


16. Internatets uthus i juni 1957.
Byggnaden skall rivas. Förstoring. [Riven och återuppbyggd.]


17. Verkstadslidret i juni 1957.
Byggnaden skall rivas. Förstoring. [Riven, stod nära älven i tomtens sydöstra hörn.]


18. Slöjdverkstaden i juni 1957. Förstoring.

 


19. Metallverkstaden i juni 1957. Förstoring.


20. Biblioteket i mars 1958. Förstoring.

 


21. Biblioteket i mars 1941. Förstoring.


22. Älvbrantens matsal i mars 1958. Förstoring.


23. Morgontoalett i gamla internatet, ”knarken”, 1941. Förstoring.


24. ”Ettan” i ”knarken” 1941.
Från höger: Birger Bergfors, Josef Carlström, Lars Appel. Förstoring.

 


25. Gamla kosthållets matsal 1941. Förstoring.

 


26. Fest- och gymnastiksalen 1941. Förstoring. [Innan scenen byggdes tiill vänster.]

 


27. Orkesterövning 1956.
Längst till höger lektor Rafael Ahlbeck. Förstoring.


28. Fest- och gymnastiksalen 1958.
Ytterst till vänster skymtar scenen. Förstoring. [Porträtt av forna direktorer. Orgeln står sedan 1966 på talarstolens plats.]

 


29. Konventskören uppträder 1956.
Dirigent: Martin Eriksson. Förstoring.

 


30. Älvbrantens samlingsrum 1957.
Från vänster: Kurt Storsjö, Sture Gustafsson och Torbjörn Söder. Förstoring.

 


31. Ettorna sköter serveringen på julfestkonventet 1956. Förstoring.

 
 

32. Seminarister 1882.
Från vänster: K. J. Hagfors,
J. J. Wadström.
 
33. Seminarister 1922.
Från vänster: Gunnar Berlin,
Einar Hummelstedt.

 
   

34. Fiolspelare 1922:
Oskar Starck.
 
35. Hornblåsare 1922:
Anders Stenman.

 
 

 
36. Skyddskårist 1918:
Artur Söderlund.
  37. Jägare 1918:
Erhard Nordberg.
[Notera jägarmärket! Nykarleby seminarium och jägarrörelsen av Magnus Kull.]
   
 

38. Ung fänrik 1918:
Ossian Edgren.
 
39. Skyddskårist 1922:
Anders Vidberg.


Hans von Schantz i 1958 Nykarleby folkskolseminarium. Matrikel 1873—1957, sid. 271.


Fortsättning: Efterskrift.


Läs mer:
i Inf. 2020-10-05, rev. 2024-02-27 .)