Thulins garveri på 1930-talet?


Jakobstadsvägen 6, mot nordväst på tomten där Olof och Aili Mårtens byggde sin gård 1938. Rolf Bomans gård i högerkant och bortom den Kuddnäs. Förstoring.
Kolorering: Peter Gullback. (2021-04-11.)


De enda uppgifter jag hittills lyckats få fram är att Thulin drev skomakeri vid korsningen Gustav Adolfsgatan-Bankgatan. I Bircks förteckning över gårdar som inte förstördes vid stadsbranden nämns Thulins garveri. Vet dock ej om det är denna byggnad som avses. Ställningen på loftgången användes förmodligen för torkning av hudar. Byggnaden revs 1938 av fiskaren Olof Mårtens när han byggde sin gård på platsen.


Lars Pensar tillhandahöll bilden som finns vid Nykarleby museum.
(Inf. 2003-11-23.)


*     *     *


Att antagandet var riktigt fick jag bekräftat nästan 13 år efter publicering, när jag vid ett besök på Skansen läste skylten på deras garveri:

 

Byggnaden har den karaktäristiska loftgången där hudarna hängdes till torkning.

Bönderna lämnade in de färska hudarna efter höstslakten och hämtade det färdiga lädret ett år senare. Det var således en lång process med många arbetsmoment. Först måste hudarna befrias från fett och hår i ett kalkbad. Själva garvningen skedde i en lag av bark. Därefter tillkom efterbehandling, beroende på hur lädret skulle användas.

(Inf. 2016-10-01.)


Läs mer:
Garveriet syns på ett älvpanorama från 1902 samt skymtar på en oljemålning från 1873 och ett foto.
Notering om verksamhetsåret 1879.
En skymt i början på 1900-talet.
Kurre ondgjorde sig över garveriet 1912.
(Inf. 2003-11-23, rev. 2022-03-24 .)